icon-alerticon-arrowicon-checkicon-closeicon-facebookicon-flickrglueinfoicon-linkicon-linkedinicon-lockicon-menuicon-pencilicon-pinicon-searchnoun_42941_ccicon-slideshareicon-twittervovicon-youtube

Work Play Learn - Lerend netwerk

VOV-Activiteiten VOV-Labo's
29 03
Wpl Cover

VOV en Arboth starten op 29/03 met een lerend netwerk Work Play Learn. 

Vroeger waren werk, spelen en leren drie onderscheiden aspecten in het leven.


Kinderen moesten spelen, op school moest je leren en daarna ging je werken. Alles werd in aparte hokjes gestopt.

Evoluties zowel in onderwijs als op de werkvloer zorgen ervoor dat de grenzen gaan diffuseren. 


Binnen het werkplekleren zien we dat deze drie aspecten steeds dichter naar elkaar toegroeien en zelfs in elkaar overvloeien.

Deze evolutie lijkt tegemoet te komen aan zowel organisationele als individuele doelstellingen.

Organisatiedoelstellingen die deze evolutie ondersteunen zijn: de zoektocht naar vernieuwing & innovatie, verhoging van engagement en arbeidstevredenheid bij werknemers, ontplooiing van medewerkers voor een blijvend groeiende skillset.

Individuele doelstellingen kaderen in motivatietheorieën: de wens om competent, autonoom en verbonden te zijn in een team of organisatie (zie Zelfdeterminatietheorie, Deci & Ryan, 1985).

Met Work-Play-Learn duiden we hier op een strategie of een aanpak van organisaties die ruimte laten voor experimenteren en creativiteit op de werkplek. Deze “vrije ruimte” heeft drie doelen:

  • het draagt bij tot de organisatiedoelstellingen,
  • de “speler” leert iets bij over zichzelf, het team of de organisatie,
  • de “speler” is zich aan het amuseren, voelt zich goed. De “speler” heeft de ruimte om te falen en te experimenteren.

 

LEREND NETWERK ?

Dit terrein lijkt nog onontgonnen. Maar is dat zo? Kunnen we cases op tafel leggen die exact deze grenzen opzoeken en overschrijven?

En wat kunnen we daar dan uit  leren? Wat zijn de gemene delers in al deze cases? Waarom zoeken ze de grenzen op tussen Work – Play – Learn? Welke effecten heeft dat? Welke lessen trekken ze hieruit?

En wat kunnen wij, als believers in creativiteit en experimentatie op de werkvloer hier dan zelf van meenemen naar onze eigen werkvloer?

                Fase 1

In een eerste fase willen we verschillende cases bespreken van organisaties die met een spelend leren-strategie bezig zijn. Zowel cases waar Work-Play-Learn “gelukt” is als “gefaald” passeren de revue. Good & Best practices worden besproken.

                Fase 2

In een tweede fase analyseren we: Wat zijn elementen uit deze case die herhaalbaar zijn? Wat zijn barrières? Welke concrete methodes kunnen we hier uit puren, op allerlei niveaus en verschillende schaalgroottes? Hoe ziet Work-Play-Learn er concreet uit en wat betekent dat eigenlijk voor organisaties? Presteren die effectief beter, en hoe ziet dat er dan uit?

            Fase 3

In een derde, afsluitende fase willen we die elementen, methodes, barrières en effecten toepassingsgericht oplijsten. Is er een mogelijk stappenplan dat op te stellen valt? We zoeken concrete handvaten waar wij als netwerk zelf mee aan de slag kunnen, maar waar we ook anderen mee kunnen overtuigen. 

Partners

Programma

dinsdag 17 april 2018

13:00 - 16:00 Sessie 1

donderdag 17 mei 2018

13:00 - 16:00 Sessie 2

dinsdag 12 juni 2018

13:00 - 16:00 Sessie 3

Praktische info

Adres VOV lerend netwerk vzw
Jozef Wautersstraat 3
2600 Berchem (Antwerpen)
Kostprijs € Gratis voor VOV-leden

Dit event is gratis, maar enkel toegankelijk voor leden. 

Type Enkel voor leden
Extra informatie

We starten met een online info-sessie op 29 maart. 

Daarna organiseren we in 3 sessies het lerend netwerk. 

Locatie van de sessies is VOV HQ, te Berchem, afhankelijk van aantal inschrijvingen. 
Bij grote interesse wijken we uit naar een ruimere locatie, we proberen tussen Brussel & Antwerpen te blijven.
Bij inschrijving voor het volledige traject, engageer je jezelf om minstens 2 van de 3 bijeenkomsten/sessies bij te wonen.