Doorloop je loopbaan vanuit L&D: terugblik van de Pitstop

Terugblik Jan Pitstop
Phaedra Slootmans - Marketing- & Communicatieverantwoordelijke VOV
Auteur: Phaedra Slootmans - Marketing- & Communicatieverantwoordelijke VOV

De aftrap van deze Pitstop werd gegeven door dr. Marian Thunnissen van de Fontys Hogeschool en Fabienne Martin van Agoria. Zij lichtten hun onderzoek naar talentenscans toe en stelden dat talentenscans niet alleen een manier is om persoonlijke en professionele sterktes te ontdekken, maar dat de scans ook tools zijn om deze sterktes te analyseren. Van zodra je als organisatie een scan gebruikt die 100% strookt met je bedrijfsvisie, kan je ongetwijfeld ook werknemers aantrekken die volledig passen in het team. 

Talent, wat doen we ermee?

Niet alleen hadden Marianne en Fabienne het over de toepassing van talentenscans, ook spraken ze over de ontwikkeling van het kijken naar talent. Vroeger keek men naar competenties die je niet beheerste, tegenwoordig wordt er meer gekeken naar wat werknemers al wel kunnen, waar hun sterktes en talenten liggen en waar deze verder ontwikkeld kunnen worden. 

Daarom ligt permanente vorming ongetwijfeld aan de basis van elk talent. Gelukkig zijn werknemers tegenwoordig volledig klaar om hun skills verder te ontwikkelen. Op basis van een studie van Cornerstone benadrukte Vincent Belliveau ‘The Confidence Gap’. Hierin wordt het grote verschil duidelijk op het vlak van vertrouwen tussen werknemers en -gevers in het vermogen om nieuwe skills te ontwikkelen. Hoewel het zeer belangrijk is dat werknemers zelf hun talenten erkennen, is dit niet noodzakelijk hun eigen verantwoordelijkheid. Deze ligt voornamelijk bij de leidinggevenden: zij moeten de rol van ‘people manager’ kunnen opnemen en de talenten van hun team in kaart brengen.

 

Snelle transformatie

Uiteraard is de snelheid van verandering het voorbije jaar immens toegenomen. Dit kwam terug in verschillende sessies op de Pitstop: Vincent Belliveau heeft het over de huidige businessstrategieën die niet meekunnen met de veranderingssnelheid, Barbara De Jonghe haalt de immense disruptie aan die speelt op het vlak van L&D en Kathelijne Verboomen benadrukt de gelijktijdige pieken én dalen in een onderneming tijdens corona.

Om dus in te spelen op deze onafwendbare veranderingen, brachten dr. Marianne Thunnissen en haar team de groeiende Belgische arbeidsmarkt in kaart. Welke bedrijven zijn er op dit moment, welke zullen in de toekomst verdwijnen en welke zullen versterken? Daarbij onderzochten ze ook welke skills hierbij horen en welke skills in de toekomst begeerder zullen zijn. Daarnaast sluit de aanvulling van Kathelijne Verboomen van Acerta hier mooi op aan: 2021 wordt een overgangsjaar. Momenteel krijgen veel bedrijven nog steunmaatregelen, maar wat als deze binnenkort verdwijnen? Welke profielen zijn er dan nodig in een organisatie? In vele beleidsrapporten wordt vaak letterlijk gezegd dat levenslang leren een centrale rol zal spelen in een gezonde en florerende maatschappij.

 

Hoe kunnen we dan talent integreren op de werkvloer?

Ten eerste is het, volgens Kathelijne, belangrijk om als werknemer uit je comfortzone te stappen. Om te blijven ontwikkelen, moet je eerst zelf de noodzaak zien: de nood om te blijven vernieuwen en jezelf te ontplooien tot de persoon die jij wil zijn.

Ten tweede gaat het volgens Barbara De Jonghe van IBM om de samenwerking tussen werknemer en HR/leidinggevenden. Wanneer je als werknemer zelf verantwoordelijkheid neemt en ervoor zorgt dat je alle kansen op het vlak van professionele ontwikkeling grijpt, dan moet je dat als HR en als leidinggevenden aanmoedigen. Op die manier creëer je een open HR-beleid en een open werksfeer waar werknemers durven te springen.

Ten slotte kan het interessant zijn om uit te gaan van ieders talent en om dat talent in te zetten op een plek waar dat op dat moment nodig is. Dat is dan ook het uitgangspunt van Acerta Bridge: het deelplatform van werknemers. Aan de ene kant is dit een zeer flexibel gegeven, maar aan de andere kant is er ook een vorm van zekerheid – sociaal en financieel. Hiervoor zal HR moeten zorgen voor een ‘nieuwe’ mentaliteit, voor een ommezwaai in elke organisatie naar – het nut van – levenslang leren. 

Leercultuur

Wist je dat we in de Pitstop van juni verder bouwen op het onderwerp ‘leercultuur’? Schrijf je snel in!

Laat ons weten wat jouw mening is!

Wij bedanken nog eens graag onze sprekers en de interactieve momenten die door de deelnemers werden aangegrepen om uit te wisselen. Verder moedigen we je zeker aan om te blijven netwerken op onze online events, in zowel privéchat als in de break-outrooms. Wij kijken alvast uit naar je volgende aanwezigheid. Heb je iets niet helemaal kunnen volgen of heb je nog ergens een vraag over, laat het ons dan gerust weten via info@vov.be