Tools tools tools

Terugblik Jan Pitstop

Meer dan ‘Hier is de login en daar staat de koffie.’

Leila Van der Mauten van Travi verwelkomde ons met de ‘Welquome app’. Deze app is ontwikkeld met als doel starters alle cruciale informatie mee te geven op een ludieke manier. De app-gebruiker krijgt telkens notificaties gedurende een vooraf bepaalde termijn die varieert tussen de 15 en 90 dagen. Hierbij wordt ook een soort verbondenheid gecreëerd waarbij een tweerichtingsverkeer tussen de gebruiker en de ontwikkelaar ontstaat. Binnen het team van Travi zorgde de app in ieder geval al voor meer communicatie en meer ‘online dates’, wat ook bijdraagt aan het welzijn van de medewerkers (hierover meer in volgende Pitstop in januari).

De aanwezigen reageerden enthousiast, maar stelden zich ook de vraag op welk systeem dit gebaseerd is en of alle data binnen België blijven. Ook de motivatie van werknemers was een punt van discussie zoals bijvoorbeeld de bereidheid om aan een digitaal preboarding traject deel te nemen.

Extra uitleg voor het aanmaken van de app is te vinden in de webinar ‘Getting started’ op de site. De app kan gepersonaliseerd worden per functie met specifieke informatie en verschillende opdrachten via quizjes, foto’s, polls, filmpjes, challenges, brainsnacks,… Daarnaast kunnen ook wijzigingen en verplaatsingen achteraf gebeuren. Een goede manier ‘To get started’!


Next level e-learnings

De getoonde e-learnings van Michiel Renier van IRIS prikkelden de verbeelding en hadden niets van het ‘Ik-zit-vanachter-en-ik-val-lichtjes-in-slaap’-syndroom. Vooral de shocktherapie bij fouten waarbij het bloed letterlijk van het scherm druipt, de levensduur van de patiënt die wegtikt en de afgedekte lijken, laten op zijn minst gezegd een indruk achter, zo ook bij hun personeel. Het persoonlijke game gebaseerde avondproject (in process) betreft onboarding van Michiel deed ons ook dromen over de toekomst.

De programma’s erachter blijken Adobe Captivate, Articulate Storyline, H5P, en vergen toch wel enkele (al dan niet behoorlijke) skills. Het team van Michel Renier bestaat uit een grafiste, web-developer en e-learning specialisten en werkt met een LMS-systeem waarbinnen 5 systemen, 2 talen en 1 platform gecombineerd worden. De ziekenhuizen onderling hebben ook andere procedures waardoor de e-learnings ook per ziekenhuis variëren waardoor creativiteit en inleving vereist is. Daarnaast ontstaan door de werkomstandigheden ook technische snufjes als e-learnings die zichzelf opslaan en afsluiten wanneer de werknemer plots moet vertrekken.

Het publiek was onder de indruk, maar al snel kwamen beperkingen als wetgeving en kosten terug ter sprake. Ook kwam de opmerking dat Instructional Design het moeilijkste is, kennis van technische terminologie nodig is en betekenisvolle interacties nodig zijn. Ten slotte ontstond er gelijkgestemdheid over de bruikbaarheid betreft procedures en kennisoverdracht.

 

Een Wikipedia van e-learnings (Wikip- E-learnings)

Sean Arijs van Flowsparks gaf een sessie over hoe uitwisseling tussen werknemers via e-learnings kan plaatsvinden. Het idee van ‘user generator content’, zoals zo populair op Youtube en Wikipedia, in de vormgeving van een e-learning-template, gaf voer voor discussie bij de aanwezigen.

Er werd onder andere aangekaart dat de templates misschien voor een beperking konden zorgen en vragen kwamen op als ‘Zijn alle soorten vormingen haalbaar voor een e-learning?’. Whatsappgroepjes die filmpjes en kennis delen zouden ook voor hetzelfde effect kunnen zorgen. Daarnaast vroegen de leden zich ook af of dit niet meer een documentatiesysteem beoogt en in hoeverre er de controle op de inhoud zich opdringt.

Bovendien werd gesteld dat de bedrijfscultuur ook een rol speelt. Het management moet dit ook als langetermijninvestering zien en verder dan de klassieke trainingen denken. Ook de werknemers spelen een cruciale rol, aangezien zij de content aanleveren. Toch kon het idee van bottom-up leerdoelstellingen wel smaken, met duidelijke koppeling aan doelstellingen en maatstaven die de bedrijfsdoelen ondersteunen.

 

Opleidingen effectief evalueren, zonder happy sheets

Jonathan De Paepe van FOD Financiën stelde de geloofwaardigheid van de ‘happy sheets’ aan de kaak. Deze klassieke ‘aftertrainingblaadjes’, geven vaak een vertekend beeld. Niet alleen door willekeurige omstandigheden als het weer, maar ook irrelevante vragen, subjectiviteit en de bekende likert- en numerieke schalen zouden voor verwarring zorgen. Will Thalheimers boek over Performance-focused Smile sheets – A radical rethinking of a dangerous art form, diende als inspiratie.

De transfer naar de werkvloer was de primaire doelstelling. Verder draaiden de vier secundaire doelstellingen rond begrip van de training, onthouden van behandelde concepten, motivatie en ondersteuning na de training. Hierna werden concrete antwoordmogelijkheden en een nameting na 2 à 4 weken ingevoerd. Daarnaast werden Linktracking bij de mailing van de vragenlijst, een nieuw LMS, meer communicatie rond het belang van effectief evalueren en ondersteuning bij het opvolgen ingezet.

Vanuit het publiek kwamen verschillende reacties, waaronder bijvoorbeeld rond de betrokkenheid van leidinggevenden. Ook een mogelijke samenwerking hing in de lucht en al snel kwamen daarna ook het evaluatiemodel van Kirkpatrick en het kader van Transfer of Training (Mary Broad en John Newstrom) ter sprake.

 

Weer wat gereedschap in onze koffer…

Het is duidelijk dat aan de praktijkvoorbeelden het nodige sleutelwerk voorafging. De resultaten waren in ieder geval knap om te zien en ook tijdens deze Pitstop stond ‘leren van elkaar’ centraal. En zo konden we onze gereedschapskoffer weer aanvullen met nieuwe tools, netwerken en inspiratie. Tot in januari!