Carl Foulon gelooft 'in de kracht van hybride ontwikkelingscontexten'

50 jaar VOV
38 Carl Foulon

Wat kenmerkt voor jou een goede L&D-er?

Droomt even weg … maar dan back to reality. 

¨Vooreerst moet een directie van een bedrijf/organisatie oprecht en gemeend geloven in L&D. Dat lijkt me cruciaal. Vervolgens kan je, volgens mij, de kenmerken van een zeer goede L&D-er onderbrengen in 3 clusters. Hij/zij is een:

 • 3P analist (WHY)
  • die focust zowel op performantie, personeel als op planeet.
 • Visiemaker (HOW)
  • die (pro)actief aan de slag gaat op basis van feiten en waar mogelijk door data geïnspireerd MAAR steeds vanuit een ethische visie.
  • die loyaal tegendraads (naar B. Derre) zowel inzet op community (social learning) als op gepersonaliseerd ontwikkelen.
  • die het evenwicht vindt tussen een digitale aanpak en een analoog aanbod.
 • Professionele, duurzame talent manager (WHAT)
  • die vanuit energie en passie (LED = Learning, Energizing & Development) investeert in de ontwikkeling van alle aspecten van de lerenden.
  • die meedenkt over het loopbaanpad van lerenden; die adviseert of bijstuurt waar nodig (niet leeftijdsgebonden, maar maximaal rekeninghoudend met de professionele maar ook privé scharniermomenten waar de lerende op dat moment mee geconfronteerd wordt in zijn/haar leven).
  • die aan de slag gaat met de ‘leer’cultuur  binnen een bedrijf/organisatie (oa ‘purpose’ trainingen).
  • die kan buigen op een sterk pedagogisch netwerk (zowel binnen als buiten de organisatie).¨


Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd in je carrière?

 • ¨Dat leren en ontwikkelen geen monopolie zijn van HR-professionals of onderwijsmensen! Dat maakt ook dat beide beroepsgroepen als het ware in een identiteitscrisis zitten en zich, in een snel evoluerende context, dringend opnieuw moeten heruitvinden.
 • Dat leren geen doel is op zich, maar een basis voor ontwikkelen. Kortom: Leren is het zich eigen maken van nieuwe, of het aanpassen van bestaande kennis, gedrag, vaardigheden of waarden. De mogelijkheid om te leren bezitten zowel mensen, dieren als sommige machines.
  Het gebied van de persoonlijke ontwikkeling betreft alles rondom de ontwikkeling van het zelfbewustzijn, de identiteit, het eigen talent en potentieel, het vergroten van de kwaliteit van het leven en het realiseren van dromen en aspiraties. Dit zowel in persoonlijke als in zakelijke omgeving. Persoonlijke ontwikkeling vindt het hele leven plaats.¨


Hoe zie je de wereld van L&D in de toekomst evolueren?

¨Ik geloof:

 • in de kracht van hybride ontwikkelingscontexten waarbij onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven hun krachten veel meer bundelen om leren en ontwikkelen in elke fase van een leer- of loopbaanpad aantrekkelijker, efficiënter en rijker te maken.  Ik denk dan o.a. aan partners in education, werken en studerentrajecten, flexibele mobiliteitstrajecten, co-housing in het kader van up- en reskilling,…
 • in de mogelijkheden van duurzaam HR. Naast gelijkwaardige aandacht voor de ontwikkeling van alle soorten talenten, ook aandacht voor interne en externe mobiliteiten, continu leren (aangezien levenslangleren eerder klinkt als een penitentiaire term), investeren in werkbaar werk,…
 • dat ethiek cruciaal is/wordt in de queeste naar steeds meer meten en toetsen, naar meer evidence inspired werken, naar een sturing op basis van business intelligence,…
 • in het omarmen van AI, VR, robotisering, …
 • in de kracht van menselijke interactie (met dank aan de lessen die we kunnen trekken na corona).¨


Zijn er trends in de wereld van L&D of de arbeidsmarkt in het algemeen die je zorgen baren?

¨Het baart me zorgen hoe snel iemand ‘expert in iets’ is op social media en dat geldt zowel voor onderwijs, HR als L&D.¨


Wat zou je zelf het komende jaar graag bijleren, aanleren of afleren?

¨Mijn vader zegt regelmatig: ‘Jongen, je moet je daarover niet zo kwaad maken, maar verwonder je dat dat nog kan anno 2021-2022.’¨