Cyriel Kortleven: “Jullie zijn niet ondersteunend, jullie zijn de kern”

50 jaar VOV
Cyriel Def

Wat kenmerkt voor jou een goede L&D-er? 

“Ik denk dat het om te beginnen heel belangrijk is dat je als L&D-er jezelf goed kent. Als het je rol is om anderen te begeleiden, is zelfkennis cruciaal. L&D-ers hebben ook vaak een rol in verandertrajecten. Daarom lijkt het me heel belangrijk dat je kennis hebt over hoe om te gaan met verandering. En tenslotte denk ik dat het voor iedereen die in HR werkt belangrijk is dat je jezelf ziet als deel van de business. Jullie zijn niet ondersteunend, jullie zijn de kern. Een goede L&D-er eist die rol op en laat zich niet doen.”

Wat is de belangrijkste les die jij hebt geleerd in je carrière?

“Die heeft te maken met taal. Spreek de taal van de mensen die je wilt bereiken. Mij helpt het in de bedrijfswereld enorm dat ik van opleiding handelsingenieur ben. Ik heb geleerd om mijn taal aan te passen naargelang mijn publiek. Voor CEO’s gebruik ik veel abstracte taal, dan spreek ik over doelen en verandering, terwijl ik het voor meer operationele mensen graag concreet maak. Hun vraag ik: ‘check nu eens: heb ik vandaag alles gedaan wat ik moet doen?’ Een tweede les sluit daarop aan: keep it simple. Dat maakt de kans dat mensen iets meenemen uit je verhaal, veel groter. Je moet het eigenlijk zo simpel maken dat er geen andere oplossing meer is. Dus niet ‘stimuleer innovatie’, maar ‘verzin één idee’. Er is lef voor nodig om dat zo te brengen. Als spreker lijdt je onder ‘de vloek van kennis’; je wilt snel teveel geven.”

Hoe zie jij de wereld van L&D in de toekomst evalueren? 

“Ik heb het nog niet helemaal beet, maar ik heb een gevoel dat onze manier van werken in de toekomst volledig gaat veranderen vanuit een trend die je nu al ziet. Ik denk dat we op termijn niet meer werken in afdelingen, maar in wisselende teams op projectbasis – elk team met hun eigen leerdoelstellingen. In dat scenario blijft de afdeling HR enkel behouden voor zaken als verloning en zit er in elk team iemand die de rol krijgt om op relaties te werken.”

Zijn er trends in de wereld van L&D of de arbeidsmarkt in het algemeen die jou zorgen baren?

“Naar aanleiding van corona heb ik van verschillende mensen uit HR vernomen dat de switch naar digitaal werken wel een kloof tussen generaties blootlegt. Dat sommige, vooral oudere mensen die op het werk wel een belangrijke rol hebben, afhaken. Hoe kun je hen erbij blijven betrekken? Dat lijkt me een uitdaging. Hetzelfde voor de switch naar individuele leerpaden binnen een carrière. Hoe kun je mensen hiervoor klaar maken? Hoe kun je ze helpen aan meer zelfbewustzijn?”

Wat zou jijzelf het komende jaar graag bijleren, aanleren of afleren?

“Ook dat ligt weer in de lijn van communicatie. Ik zou in de branding van mijn presentaties beter willen vastkrijgen wat erin zit voor de deelnemers. Ik heb in 33 landen gesproken, maar why would they care? Wel, misschien betekent dat dat ik ze iets kan leren over hoe om te gaan met een internationaal publiek. Zie je? Dat is niet zo evident. De oefening om me meer in te leven in de behoeften van professionals in bedrijven, die wil ik dit jaar maken.”

Lees ook ...