David Ducheyne: “Geloof in de ontwikkelbare mens om het maximale eruit te halen.”

50 jaar VOV
22 David Ducheyne

Wat kenmerkt voor jou een goede L&D-er? Waarom?

“Een goede L&D-er heeft verschillende aspecten. Om te beginnen is er geen groot verschil tussen een goede L&D-er en een goede HR-Professional, omdat ze beiden weten hoe een mens leert. Ik geloof in het belang van evidence-science based op het vlak van leren en ontwikkelen. Een L&D-er moet altijd zoeken naar de ‘waarheid’, naar een betere benadering op basis van kennis, inzicht en ervaring in de mens en zijn leerprocessen.”

“Het tweede aspect van een goede L&D-er is dat hij/zij tracht aan te tonen dat wat gedaan is, impact heeft gehad en verschil heeft maakt. Om te kijken wat je bijdrage is als L&D-er moet je een sterke poging doen om – indirect of direct – het resultaat te meten. Resultaatgerichtheid is zeer belangrijk, anders ben je meer expertgedreven en kijk je meer naar je eigen metier in plaats van naar de bedrijfs- en maatschappelijke doelstellingen.”

“Het voorlaatste is het geloof en de overtuiging dat de mens echt impact kan hebben. Stel als L&D-er de vraag: ‘Hoe haal ik het beste uit elke mens?’, ‘Hoe zorg ik ervoor dat iedereen die het wil zijn potentieel ten volle benut?’. Geloof in de ontwikkelbare mens om het maximale eruit te halen. Ook al weten we dat niet iedereen even gemakkelijk leert, als we een manier kunnen vinden om de leercurves uit te rekken of te herlanceren, dan kunnen we ervoor zorgen als L&D-er dat alle mensen kunnen groeien.”

“Ten slotte zou elke L&D-er economisch moeten kunnen denken. Enerzijds gaat het over de investering, het rendement, het meetbare resultaat van alles wat je doet. Anderzijds gaat het over de taal van je klant kunnen spreken. Als je die taal niet beheerst, zal je waarschijnlijk geen of althans minder klanten binnenhalen. Je kan als L&D-er niet altijd bewijzen dat je X euro hebt opgebracht, maar het idee dat je voor alle processen hebt gefinetuned, voor meer snelheid hebt gezorgd, … heeft ook een economische waarde.”

 

Wat is de belangrijkste les die je leerde doorheen je carrière ?

“Wees bescheiden in wat je kan en in de impact die je kan realiseren. Je kan honderd schitterende ideeën hebben, maar als je niemand meekrijgt dan ben je machteloos. Als L&D-er ben je altijd iemands dienaar, maar tegelijkertijd moet je jezelf ook in de markt positioneren. Dat kan soms wringen, omdat je ook afhankelijk bent van de samenwerking met anderen.”

“Ooit las ik mooie definitie van samenwerken: ‘Samenwerken is het samenleggen van je troeven om iets te realiseren dat je niet alleen kan.– Ed Morrison uit het boek ‘Strategic Doing’. Dat is dubbel, want langs de ene kant zijn jouw troeven de zaken waar je mee wil uitpakken in de markt of organisatie, maar langs de andere kant zijn jouw troeven ook belangrijk om anderen mee verder te helpen. Je troeven zijn zowel de basis voor samenwerking als concurrentie.”

 

Hoe zie je de wereld van L&D in de toekomst evolueren?

“De trends zijn duidelijk: digitalisering en Artificial Intelligence (AI). Al in 1993, aan de start van mijn carrière, waren ze al bezig met e-Learning en blended learning, maar het is pas sinds kort dat er werkelijk iets begint te veranderen. We kunnen gebruik maken, nu en in de toekomst steeds meer, van data en algoritmes om mensen te nudgen naar een bepaald doel. Door de technologische vooruitgang kunnen we via data de juiste leermogelijkheden, leeropties, … aanbieden aan de persoon die het nodig heeft, die het wil en die er geïnteresseerd in is. Ik spreek dan van een enhanced environnement dat de droom is om mensen de ‘push’ te geven die ze nodig hebben en niet vonden. Ik zet het digitale graag ten opzichte van het artisanale. De basis van hoe mensen leren blijft hetzelfde. We weten uit meta-analyses dat mensen veel leren uit individuele gesprekken en uit mentoring.”

 

Zijn er trends in de wereld van L&D of de arbeidsmarkt in het algemeen die je zorgen baren?

“Levenslang leren. Velen schijnen er ontzettend veel moeite mee te hebben om niet blijvend hun skills te verbeteren of nieuwe skills te ontwikkelen. Dit baart me zorgen vanwege onze turbulente arbeidsmarkt, vanwege het feit daarom belangrijk is om actief te blijven leren. Hoewel we in België goed scoren op het aantal uren dat we spenderen aan een opleiding – vooral in grote bedrijven en minder in de kleiner, dat is ook iets zorgwekkend -, scoren we niet goed in zelfgeïniteerd leren.”

“Naast de moeilijkheid om iedereen levenslang te laten leren, is er ook de moeilijkheid om inclusie haalbaar te maken. We moeten als mensen en als bedrijven leren omgaan met verschillen. Verschillen die verder gaan dan gender, huidskleur, geaardheid, werkbekwaamheid, … Als maatschappij is het belangrijk om te zorgen dat iedereen mee kan, om het beter te doen en om rechtvaardiger te zijn. We moeten ervoor zorgen dat wij, als bedrijf en als L&D-er obstakels weghalen voor bepaalde groepen die wel willen of moeten verder geraken, maar momenteel niet kunnen omwille van de belemmeringen de ze voelen. Het zou goed zijn als we de hoge drempels weghalen, één ingang creëren voor iedereen en een vlotte doorgang garanderen. Dat we niet aan marktfragmentatie doen.”

 

Wat zou je zelf het komende jaar graag bijleren, aanleren of afleren?

“Ik ben zelf continu aan het bijleren door opleidingen te volgen en boeken te lezen. Verder zou ik zeggen: milder zijn ten opzichte van mezelf. Hiermee bedoel ik dan minder kritisch zijn in alles wat ik doe, toleranter zijn. Ik geloof dat dit wel een positief effect heeft op mijn werk en zeker op mijn omgeving. Hoewel veeleisend zijn ook zo zijn positieve punten heeft om verder te geraken in je job.”

Lees ook ...