Peter Hinssen: "Er is nood aan nieuwe rollen en specialisaties binnen L&D"

Hinssen

“HR maakt nu mee wat marketing tien jaar geleden heeft meegemaakt. Onze vormen van organisatie, arbeid en vaardigheden moeten worden herdacht.” Levenslang leren is het credo, maar bedrijven zijn hiervoor nog lang niet klaar, schreef Hinssen ook al in een opinie in De Tijd eerder dit jaar. “Organisatiestructuren veranderen en er zijn nieuwe competenties nodig. Maar ook de rol van HR zelf verandert: er is nood aan nieuwe rollen en specialisaties binnen L&D. De markt moet worden gevoed, medewerkers moeten correct worden gecoacht en we moeten nadenken over hoe dit best te faciliteren. Het gaat om een mentaliteitswijziging.” Een mentaliteitswijziging die leiderschapsontwikkeling vraagt, maar waar Hinssen ook een belangrijke rol ziet voor zowel politiek als onderwijs. “Corporate learning kent een uitdaging. Er worden vakken gegeven die niet meer nodig zijn. Er moet een betere brug worden geslagen tussen bedrijfsleven en onderwijs.” Welke richting we moeten opgaan volgens Hinssen? “We hebben een cultuur van openheid nodig, om continu bij te leren en bij te sturen in een fluïde wereld. Nieuwsgierigheid moet worden aangewakkerd en creativiteit gestimuleerd.”