Eric Junes: “Snelle oplossingen om ‘instant’ te leren met als doel snelle gedragsverandering? Zo werkt leren niet, leren blijft leren en dat kost tijd en moeite.”

50 jaar VOV
50X5 Eric Junes

Wat kenmerkt voor jou een goede L&D-er? Waarom?

“Eén woord: goesting. De goesting om dingen in vraag te stellen, de goesting om informatie en kennis door te geven. Dat moet in je zitten, dat leer je niet. Daaraan gekoppeld : de wil om die goesting ook voortdurend te blijven voeden door te blijven meegaan en -denken in de steeds sneller veranderende wereld.

Wanneer ik bvb twee keer per jaar stagiaires in het team haal, is het voor mij van totaal ondergeschikt belang uit welke richting zij komen, die ‘hokjes’ werken dan echt niet.

Wel de gedrevenheid om die goesting ook te delen met je klant en zo succesvol leeroplossingen aan te bieden. En voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen.”


Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd in jouw carrière?

“Te veel om op te noemen, en het stopt nooit. En dit is heel treffend voor mijn visie. Maar ik haal er twee uit.

In de eerste plaats nooit vergeten dat L&D enkel en alleen bestaat bij gratie van onze interne klanten. Zonder hen, hun goesting, zonder hun leervragen zou L&D nutteloos zijn. Een vraag vanuit die klanten is dan ook zelden te beantwoorden met een één-op-één oplossing. Het is vaak complexer dan dat, en voor een L&D’er is het dan soms moeilijk om toe te geven dat we het ook niet onmiddellijk weten. Zo dwingt elke leervraag ons ook om te blijven zoeken naar oplossingen en resultaten op lange termijn.

We werken graag met coachingtechnieken bij het beantwoorden van leervragen. Laat de vraagsteller duidelijk formuleren, heel dikwijls ook her-formuleren, waarom hij/zij dit vraagt, waarom hij/zij specifiek dat leerinitiatief wil en coach hem/haar hierin. Leg vanuit jouw expertise uit waarom dat wel of niet zou werken, en bouw samen naar een oplossing waar hij/zij zichzelf in herkent.”

“Tweede idee: ‘begin with the end in mind’.

Onze missie moet zijn om onze (interne) klanten een pas of vorming te geven die hen beter maakt. Beter maken in bepaalde vaardigheden, in bepaalde eigenschappen. Het is te makkelijk om een leervraag te beantwoorden met het voorgestelde leerinitiatief ‘off the shelf’. Begin met het einde in zicht, begin al denkend aan het eindresultaat, het doel, de beoogde verandering voor de medewerker.

Die ‘goesting’ om te leren, is al meteen een mooie gemeenschappelijke hefboom.”

 

Hoe zie je de wereld van L&D in de toekomst evolueren?

“Ik denk dat we vandaag worden overspoeld door een eindeloze tsunami aan artikels over die L&D-trends. Het ‘oude’ leren zit duidelijk wat op de wip. Voor mij de meest sprekend momenteel: de digitalisering en het daarin de toenemende opportuniteiten voor social learning.

Je kan dit vergelijken met wat de boekdrukkunst veroorzaakte: kennis was plots niet meer voorbehouden aan de toenmalige elite, wat het hele toenmalige ‘leren’ werkelijk op zijn kop heeft gezet. Je ziet vandaag de dag met de digitalisering iets vergelijkbaars gebeuren; kennis ligt nog meer dan ooit in eenieders bereik. Er is eigenlijk niets dat we nu niet kunnen weten.“

 

Zijn er trends in de wereld van L&D of de arbeidsmarkt in het algemeen die je zorgen baren?

“Afgelopen jaar heeft ons natuurlijk dooreen geschud. Meer dan ooit maakt het ondenkbare deel uit van onze dagelijkse realiteit. Dat hangt ook samen met de alles versnellende digitalisering. Zorgen maak ik me niet echt; ik zie de onzekerheid liever als ‘interessante vragen’.

Niet enkel wijzelf, ook de klanten van SD Worx staan voor die grote uitdaging hoe met die nieuwe realiteit om te gaan. Enerzijds moeten we, meer dan ooit, bewust stilstaan bij deze vraagstukken (en afstappen van ons ‘klassieke’ denken), anderzijds moet dit ‘sneller dan het licht’ gebeuren.”

“Op héél korte tijd zijn we van quasi compleet ‘fysiek-op-kantoor’ naar 100% online gegaan.

Onze HR Professionals hebben het afgelopen jaar dan ook heel wat hulp en advies aan onze klanten gegeven om deze omslag te maken.

We zijn nog maar net aan het wennen, en nu duiken er nieuwe ‘zorgen’, vragen dus, op. We gaan nooit meer volledig naar “100% fysiek-op-kantoor”, maar wat betekent dat dan, “hybride” werken? Vele klanten zoeken bij ons hierover gedegen en duurzaam advies.”

“Daarbij willen we ons behoeden voor “snelle leeroplossingen”, met als doel ‘instant’ gedragsverandering. Zo werkt leren niet, leren blijft leren en dat kost tijd en moeite. Ik denk daarbij dikwijls aan de twee attitudes die Covey bespreekt in zijn klassieker, ‘The 7 Habits of Highly Effective People’. We zoeken allen, onder tijdsdruk, graag de snelle oplossing die weinig moeite kost, de ‘pragmatische houding’. Op korte termijn misschien geen probleem, maar de ‘principiële houding’, met de lange termijn visie, zal allicht duurzamer oplossingen bieden.”

 

Wat zou je zelf het komende jaar graag bijleren, aanleren of afleren?

“Alles. Het draait voor mij altijd om te blijven leren leren. Momenteel draait dit vooral rond het thema hoe je -in moeilijke omstandigheden- continu blijft werken aan mentale gezondheid, voor het individu maar ook in relatie tot je directe omgeving. Niet alleen door de huidige crisissituatie, maar ook door onze inherente aanpassingen door en aan digitalisering. Ik ben écht wel benieuwd naar waar we volgend jaar (en verder) zullen staan.”

Lees ook ...