Faillissement, lege agenda’s… en voorzichtige kansen

VOV-Nieuws Gezondheid & welzijn
Survey

Omdat we vermoedden dat L&D-ers werkzaam binnen bedrijven de situatie – op dit moment alleszins – anders ervaren dan zelfstandige L&D-ers en consultants, hebben we de antwoorden van de twee groepen uit elkaar gehouden. Dit verschil blijkt al bij een eerste vraag naar werkdruk: 85% van de aanbieders zegt het veel minder druk te hebben, tegenover 30% van de interne L&D-ers. De meesten van hen (95%) werken momenteel van thuis uit; ruim de helft (55%) ziet dat als voordelig.

Fysieke bijeenkomsten zijn sinds half maart niet meer mogelijk. Uit deze cijfers kunnen we opmaken dat tussen de 11% en 25% van de opleidingen werden vervangen door een alternatief. Dit percentage ligt hoger bij de business dan bij de aanbieders.

Moeilijkheden

We vroegen de respondenten of de Coronacrisis voor hen voornamelijk moeilijkheden dan wel mogelijkheden brengt. Ook hier reageren de twee groepen heel verschillend: 63% van de interne L&D-ers ziet vooral mogelijkheden, tegenover 24% bij de aanbieders. Dat betekent dat 76% van hen vooral moeilijkheden ziet. Het gaat hier vooral om financiële problemen. Men noemt faillissement en lege agenda’s: “Onze omzet is gereduceerd tot nul euro,” en “2020 is om zeep.” Iemand schrijft: “Je hebt effecten op korte en lange termijn. Op korte termijn verwacht ik het annuleren van opleidingen/teaminterventies. We kunnen wel online alternatieven aanbieden, niet alle klanten staan daar om te springen. Op lange termijn verwacht ik dat de economische gevolgen van deze gedwongen pauze op vele plekken zullen leiden tot het schrappen van een aantal kostenposten. Jammer genoeg is L&D daar vaak bij. Ik verwacht dus dat we dit nog gaan voelen tot het einde van het jaar en zelfs misschien begin volgend jaar.”

De moeilijkheden waar interne L&D-ers mee te maken hebben, draaien vooral om onderbroken leertrajecten, onzekerheid (openstaande planningen, niemand die nog ergens goedkeuring voor durft te geven) en gebrek aan support voor online alternatieven. Ook lenen bepaalde sectoren en thema’s zich gewoon niet zo goed voor een digitaal traject: “We zijn een organisatie in de zorg. Leren op afstand is niet mogelijk omdat onze medewerkers noodzakelijk zijn op de werkvloer, bij onze klanten. Formeel leren is op dit moment geen prioriteit. Informeel wordt er natuurlijk massaal geleerd,” en: “We hadden een groot leiderschapstraject voorzien met kick-off voor 100 personen. Dit is heel moeilijk virtueel te voorzien, hierdoor hebben we grote achterstand. Het lukt wel goed om virtueel te werken voor taalopleidingen en individuele coachings. Onze deelnemers voor software opleidingen (Excel gespecialiseerd) willen ook nog steeds klassikaal en niet virtueel.”

Mogelijkheden

Waar ze dan zoveel kansen zien? Eerst en vooral: een boost aan (creativiteit in) online leren en zaken als remote onboarding. Gedwongen experimenteren, noemt iemand het. Een kanttekening daarbij: “Wordt het door de crisis een harde omslag? De vraag of is er voldoende begeleiding is om ook medewerkers te begeleiden in deze nieuwe manier van leren en ontwikkelen.” Sommige managers blijken door de crisis wel overstag gegaan voor de digitale opties. Hetzelfde voor thuiswerk. Daarnaast ervaren deze L&D-ers ook al (of: ‘eens we door de tsunami van vragen heen zijn’) de voordelen van meer tijd: om grondig te prioritiseren, om eigen kennis te verhogen, om draaiboeken te maken, visieteksten te schrijven, prospectie te doen, te archiveren. Opvallend is de kans die men ziet om leiderschap te ondersteunen en te versterken. Want ook hiervoor zijn het speciale tijden: “Deze crisis dwingt leidinggevenden om leiderschap te demonstreren in een situatie waarmee ze nog niet eerder werden geconfronteerd.”

Ook de consultants die vooral mogelijkheden zien, denken aan de promotie van digitaal leren – als alternatief of meerwaarde in blended learning of een learning mix. Ze denken ook over initiatieven die verder gaan dan opleiding. Tenslotte zien ze deze crisis als kans om de eigen dienstverlening in vraag te stellen, te experimenteren met technologie en eigen skills te ontwikkelen.

Maar liefst 95% van de L&D-ers werkzaam bij bedrijven, denkt dat de Coronacrisis de L&D-sector uiteindelijk sterker zal maken. De zelfstandige L&D-ers zijn minder optimistisch: 56% van hen voorziet versterking van de L&D-sector.

Besparen en investeren

L&D-ers zitten hoe dan ook niet stil, ze zijn zich volop aan het voorbereiden. Een groot deel van de hele groep ontwikkelt nieuwe online diensten. Er wordt bezuinigd door een kleine 20%. Echter: 10% investeert ook. 3% zoekt een nieuwe job. 9% van de consultants zoekt extra verbinding met andere L&D-ers, bij de internen is dat met 29% een pak meer. Bijna de helft van die interne L&D-ers gebruikt deze periode om te investeren in de eigen ontwikkeling.

En wat met de middelen?

Zoals gezegd zijn de financiële gevolgen voor de aanbieders van L&D-diensten enorm. Een derde van de ondervraagde aanbieders verwacht tussen de 50% en 100% van zijn omzet in 2020 te verliezen.

De L&D-ers binnen bedrijven voelen zich wat betreft kennis en kunde beter uitgerust om Coronaresistente oplossingen te bieden (60%) dan de aanbieders (50%). Ze hebben dan ook meer tijd en budget: 57% versus 34% van de L&D-consultants. Aanbieders hebben dus in twee derde van de gevallen niet de middelen om aan goede oplossingen te werken. Ze zien de toekomst dan ook donker in: het overgrote merendeel ziet de middelen voor L&D tijdens de coronacrisis dalen, waarvan 56% denkt dat dat ook daarna zo gaat blijven. 35% van de interne L&D-ers ziet de middelen nu dalen, maar deze groep denkt dat daarna alles weer normaliseert.

Meer info

Interesse om deze cijfers met ons te bespreken? We organiseren hiervoor een webinar op woensdag 1 april van 10u tot 11u (NL) en 15u30 tot 16u30 (FR).

We informeren jullie verder via de pagina www.vov.be/ldversuscorona

Hoe evolueren deze ervaringen binnen enkele weken? De survey blijft geopend, zodat we polshoogte kunnen blijven nemen en jullie kort op de bal kunnen informeren.