Herman Sweldens: “In 25 jaar heb ik niemand iets kunnen afleren.”

50 jaar VOV
32 Herman Sweldens

Wat kenmerkt voor jou een goede L&D-er?

“Eerst en vooral denk ik niet dat er slechte L&D-ers zijn, maar ik stel wel vast dat er verschillende aanpakken en visies bestaan. Dat lijkt me ook een goede zaak want enerzijds is er niet één juiste manier van werken en anderzijds biedt het ons de mogelijkheid om van elkaar te leren via een platform als VOV. Ik heb wel regelmatig het pad gekruist met L&D-ers waarbij ik nadien dacht: ‘dat is een straffe madame/kerel’. In dat geval ging het meestal om een aantal dingen die ze deden en die voor mij essentieel zijn in ons vak zoals; (1) ieder probleem beschouwen als een positieve uitdaging, (2) een gezonde dosis zelfvertrouwen om door te zetten wanneer de ander(en) niet onmiddellijk overtuigd zijn van wat je voorstelt, (3) moeilijke dingen bespreekbaar (kunnen) maken en (4) ten slotte ieder project opvolgen tot aan het einde en een aantal lessons learnt formuleren voor iedereen inclusief de organisatie. Ook zelf de handen uit de mouwen steken als coach, trainer of intervisie-begeleider is volgens mij een plus.”

 

Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd in je carrière?

“De belangrijkste les uit mijn carrière heb ik al heel vroeg geleerd: ‘Om resultaten te behalen, heb je mensen nodig en enkel als je erin slaagt om op dezelfde golflengte te zitten met alle mogelijke partners kan je de gewenste resultaten bereiken.’ Niet alleen geldt dit voor een individu of een team maar ook voor een hele organisatie. In het begin van mijn carrière stelde ik echter vooral het resultaat voorop en dan merk je al snel dat als mensen niet meewillen, je ook niet veel zal bereiken. Gelukkig had ik een HR-directeur in mijn eerste job die me geholpen heeft om dit in te zien en me te helpen begrijpen hoe ik dat anders en beter kon aanpakken. Ik zal hem hiervoor altijd dankbaar blijven.”

 

Hoe zie je de wereld van L&D in de toekomst evolueren?

“Ook de wereld van L&D is onderhevig aan allerlei trends en maatschappelijke en technologische evoluties. Helaas slaat de klepel vaak te ver door naar de ene of andere kant. Vandaag zie je dat op het vlak van digitaal ten opzichte van klassikaal leren met believers en disbelievers aan beide zijden. Wat volgens mij hiervan het resultaat zal zijn op lange termijn is het besef dat een weldoordachte en voor iedere persoon op maat ontwikkelde hybride vorm van leren het meest effectief is. De moeilijkheid zal er vervolgens in liggen om deze hoogkwalitatieve persoonsgerichte designs te bedenken en waar te maken. Dat is onze uitdaging voor de komende jaren. Dit houdt tegelijkertijd een verdere professionalisering in van het vakgebied en de nood aan een sterk L&D beleid in organisaties. Als ik dan nog verder kijk, denk ik dat onderwijs en bedrijfsleven verder met elkaar zullen integreren. Op die manier kan het onderwijs sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen en voor het bedrijfsleven kan dit een oplossing zijn voor de krapte op de arbeidsmarkt. Zeker wanneer we het volwassenonderwijs meenemen in deze trend.”

 

Zijn er trends in de wereld van L&D of de arbeidsmarkt in het algemeen die je zorgen baren?

“Trends die me zorgen baren, neen die zijn er niet. Integendeel, trends en de bijhorende uitdagingen brengen meestal het beste in de mens naar boven. Misschien toch een kleine voetnoot: dit geldt uiteraard maar voor zover wij als mensen onszelf en onze omgeving niet om zeep helpen. Hopelijk zijn de huidige beleidsmakers over de hele wereld dapper genoeg om moeilijke keuzes te maken met betrekking tot het milieu voor het te laat is.”

 

Wat zou je zelf het komende jaar graag bijleren, aanleren of afleren?

“In de ruim 25 jaar dat ik het L&D-vakgebied zit, ben ik er niet in geslaagd mezelf of anderen iets af te leren. Ik geloof dus eerder in het aanleren van nieuwe dingen zodat de oude manier van doen overbodig wordt en geleidelijk naar de achtergrond wordt verdrongen. Op dat vlak zie ik wel een uitdaging voor mezelf en mijn generatiegenoten: ‘Hoe kunnen we de technologische ontwikkelingen blijven volgen (en begrijpen) zodat we ze kunnen gebruiken ten dienste van de ontwikkeling van individuen en organisaties.”

“Ik herinner me het verhaal dat mijn grootouders destijds de eerste - uiteraard zwart-witte - TV in het dorp hadden. Blijkbaar kon mijn grootmoeder eerst niet bevatten dat de mensen op het scherm haar niet konden zien aangezien zij hen wel zag en zich dus ook niet meer durfde omkleden of wassen in de eetkamer waar destijds de TV stond. Als kinderen lachten wij ermee. Ondertussen merk ik zelf ook wel dat de laatste jaren er steeds meer evoluties zijn die voor mij ook moeilijk te begrijpen zijn als ‘non-digital native’. Gelukkig is er de jongere generatie L&D-ers om ons hiermee te helpen.”

 

Lees ook ...