Hermina Van Coillie: 'Bijleren betekent dat je nog niet alles weet'

50 jaar VOV
39  Hermina Van Coillie

Wat kenmerkt voor jou een goede L&D-er? Waarom?

¨Een open leerattitude, met focus op groei en kwetsbaarheid. En dit binnen een door hem gecreëerde veilige leeromgeving.¨

¨Waarom? Ik leer nog elke dag bij. Ik vraag bijvoorbeeld elke avond aan mijn 4 kinderen wat zij die dag hebben geleerd, en van wie, en wat ze ervan vonden, en wat ze hiermee zullen doen. Bijleren betekent ‘dat je nog niet alles weet’. Dus ergens impliceert dit een ‘niet-kunnen’, een incompetentie, en dit uiten betekent ‘kwetsbaarheid’. En ik beken, vaak leer ik zaken die ik misschien al had moeten weten (dat een eeuw uit 100 iplv 99 jaar bestaat, en dat je tekst kan kopiëren via ctrl-a). Meer nog, mensen kijken soms vreemd op: “wist je dat nog niet?” Of beter: “Wist JIJ dat nog niet?”. “Neen”, zeg ik dan. “Dat wist ik niet”. Kleurt het schaamrood soms mijn wangen? Jazeker. Inspireert dit anderen om ook aan te geven dat ze iets niet wisten? Jazeker. Hoe meer we aan mekaar vertellen wat we niet weten, maar tegelijk ook aangeven waarin we nog willen bijleren en groeien, hoe meer leer-en groeikansen het leven ons biedt, en hoe waardevoller ons leven wordt.¨

¨De zelfdeterminatietheorie geeft aan dat ‘Competentie’ één van onze drie universele en aangeboren behoeften is. Als je iets kan doen wat je goed kan, zal dit je HQ-motivatie (High Quality-motivatie) verhogen en stimuleren. Omgekeerd ook. Als iemand je iets vraagt wat je niet goed kan, zal je proberen dit te vermijden of uit te stellen. Maar betekent dit dat we enkel zaken zullen doen of mogen vragen aan anderen, die ze al goed kunnen? Helemaal niet.¨

¨We vergeten vaak dat mensen ook de inherente behoefte hebben om te groeien en bij te leren. Dus als we een veilige omgeving kunnen creëren, waarin mensen mogen en kunnen aangeven wat ze (nog) niet goed kunnen, en dat ze hierop niet worden afgerekend of veroordeeld, maar integendeel, dat ze ook kunnen aangeven waarin ze nog willen groeien, evolueren, bijleren, dat laat mensen ‘flourishen’, en dit typeert voor mij een goede L&D-er.¨

 

Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd in je carrière?

¨Ik heb 2 zaken geleerd: 1 – Een theorie heeft pas waarde als je ze effectief kan gebruiken en 2 – toon jezelf, wees wie je bent.¨

  • ¨Enkele jaren geleden, toen ik nog werkte als HR research expert bij Securex, kreeg ik na een lezing de vraag of wat ik verteld had (hoe kan je mensen optimaal motiveren) ook kon implementeren in hun organisatie. Mijn antwoord was “neen, sorry, dat kan ik niet. Ik ben een onderzoeker, en ik heb eigenlijk geen idee of en hoe je hiermee effectief aan de slag kan.” Terwijl ik het antwoord gaf, voelde ik al aan dat het niet echt klopte… Wat is de waarde van een prachtige theorie, in dit geval de zelfdeterminatietheorie, als je ze niet kan implementeren, in dit geval binnen een organisatie, op de werkvloer.¨
  • Ik heb geleerd mijn maskers af te zetten. En me te accepteren en tonen hoe ik ben. Met mijn positieve kanten, die mag iedereen zien. Maar ook mijn donkere kantjes… Zalig gewoon als je geen energie hoeft te steken in het jezelf anders voordoen. En dit durven, dit kunnen, was een proces van jaren. Ik toon mezelf, ik ben wie ik ben, en het mooie is, dat ik ergens op deze manier de mensen rond mij ook inspireer om hetzelfde te doen.¨

¨Ondertussen zijn we 10 jaar verder, en is dit, het toepassen, bruikbaar maken, ermee aan de slag gaan, van deze fantastische wetenschappelijke theorie op de werkvloer, bij medewerkers, exact de kern van wat ik doe. En met ongelofelijk veel passie. Je moest eens weten hoeveel ik elke dag nog leer van de groepen die ik begeleid…  Hoeveel kennis en wijsheid er in mensen en groepen zit. Fantastisch dat ik dit als facilitator naar boven mag laten komen.¨

 

Hoe zie je de wereld van L&D in de toekomst evolueren?

¨Nog meer focus op groei, op kwetsbaarheid, op fouten maken.¨

¨Ik ben een fan van een ‘wall of mistakes’. De wall of fame is krachtig, maar een wall of mistakes is fenomenaal. Een ruimte in je organisatie, waar mensen die een fout hebben gemaakt, dit mogen en durven ‘etaleren’, is ongelofelijk sterk. Ik stimuleer organisaties hun medewerkers uit te nodigen hun fouten te tonen, zonder dat ze hierop afgerekend worden. Als je medewerkers hier de moed en kracht voor hebben, stimuleer je hun groei en kwetsbaarheid. En je vervult hun behoefte aan ‘verBinding’ en ‘Competentie’. Ergens zeggen deze mensen: “ik heb deze fout gemaakt, en ik leer hieruit. En meer nog, jullie hoeven deze fout niet meer te maken.” Hoe mooi is dat. En alweer hier, niet alleen de mensen gaan ‘flourishen’, ook je hele organisatie bloeit hiervan open.¨

 

Zijn er trends in de wereld van L&D of de arbeidsmarkt in het algemeen die je zorgen baren?

¨Ik maak me zorgen over de overvloed aan informatie en de verschillende leervormen die constant op ons afkomen. Op deze manier worden we de hele tijd geconfronteerd met zaken die we nog niet weten, en die misschien toch ook wel interessant of zinvol kunnen zijn. Ikzelf ervaar frequent frustratie door de vele (gratis) en zeer boeiende webinars, die ik door tijdsgebrek niet kan volgen, door de vele artikels, blogs, en boeken die op mijn lijst staan om te lezen, maar waar ik niet toe kom. Het feit dat ik de tijd niet maak of kan maken om deze informatie op te nemen (lees: dit niet te leren), maakt me bewust van het gemis aan kennis dat ik heb. Dit terwijl ik me dan vergeet te focussen op de zaken die ik wel opneem, de trainingen die ik wel volg… Soms zou ik mijn brein graag in 5 splitsen, om zo parallel 5 boeken, artikels, blogs enz. te lezen.¨

 

Wat zou je zelf het komende jaar graag bijleren, aanleren of afleren?

¨Heel eenvoudig, maar zeer moeilijk denk ik… “Tijd maken voor mezelf”. Momenteel krijg ik zoveel aanvragen binnen, en soms heb ik het gevoel dat ik wat geleefd word door mijn werk. Als ik even pauze neem (zoals onlangs een weekje Turkije met de kids), dan kom ik als herboren terug. Dus ik wil leren om een mooi evenwicht te vinden tussen mijn werk, dat ik dolgraag doe, en daarom vaak niet aanvoelt als werk, en echte – pure ontspanning. Klinkt eenvoudig, klinkt evident, maar voor mij, geloof me, een echte uitdaging.¨