Hilde Crevits: "Leren & werken zijn onlosmakelijk verbonden en maken deel uit van een moderne arbeidsorganisatie."

50 jaar VOV
Vov Banner 50X5 2

Wat kenmerkt voor u een goede L&D-er en waarom?

"Een goede L&D’er heeft voor mij drie belangrijke kenmerken. Hij of zij is voor mij het aanspreekpunt binnen de organisatie voor werknemers maar ook voor leidinggevenden voor alles wat opleidingen en persoonlijke vorming betreft. Ze werken hierbij op vraag én gaan ook na hoe ze het vele aanbod aan opleidingen op maat van de werknemers en organisatie kunnen vormgeven. In het woud aan opleidingen zijn zij degene die het overzicht bewaren.

Een goede L&D’er heeft ten tweede heel wat ondernemingszin waar ze proactief nagaan hoe ze elk talent maximaal kunnen ontwikkelen. Ze houden hierbij ook rekening met nieuwe maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen. Denk maar aan digitalisering, robotisering en klimaatuitdaging.

Tot slot is een L&D’er is voor een onderneming een vermogensbeheerder. Iemand die beseft dat je heel wat rendement haalt uit menselijk kapitaal. Leren & werken zijn onlosmakelijk verbonden en maken deel uit van een moderne arbeidsorganisatie."


Wat is de belangrijkste les die u heeft geleerd in uw carrière?

"Durf te falen, je leert er enorm uit. Daag jezelf, maar ook je collega’s en werknemers uit om iets nieuws te proberen. Het blijven zitten in je comfortzone zorgt dat je vastroest en is nefast voor een duurzame loopbaan zeker in een arbeidsmarkt die zo volatiel, onzeker, complex en ambigu is."


Hoe ziet u de wereld van L&D in de toekomst evalueren?

"Ook hier zie ik drie belangrijke elementen, trends.

De eerste trend is ‘leren als nieuwe rekruteren’. Een trend die is ingezet precorona, mede door de krapte op de arbeidsmarkt. Ondanks de crisis zijn er in bepaalde sectoren nog steeds heel wat tekorten. De verwachting is dat dit de komende maanden, ook na corona, heel snel opnieuw zal toenemen door de grote uitstroom van oudere werknemers. Dit betekent dat elke onderneming maximaal werk moet maken van opleiding. Of het nu gaat om omscholing of bijscholing. Daarom hebben we als Vlaamse Regering 2021 uitgeroepen als het jaar van de opleiding. Het startschot van een lerend decennium. De Learning Twenties. We hebben hiervoor ook in 120 miljoen euro in ons relanceplan voor de arbeidsmarkt ‘Alle Hens Aan Dek’ voorzien om een opleidingsoffensief te realiseren naar (tijdelijke) werkzoekenden en werknemers. Het gaat dan om extra opleidingscapaciteit bij VDAB (én partners) of competentiechecks bij werknemers.

We hebben trouwens ook voor bedrijven die grote strategische investeringen doen de strategische transformatiesteun. Dat is een steun waarmee we ondernemingen, die hun internationale competitiviteit versterken en innoveren en verduurzamen, ondersteunen bij het opzetten van grootschalige opleidingsprogramma’s voor hun werknemers.

De tweede trend die onmiskenbaar is doorgebroken de afgelopen maanden is digitalisering. We kunnen er niet omheen. De coronacrisis heeft alles op scherp gezet. Digitalisering was al aanwezig en dit is alleen maar toegenomen. Ook het opleidingslandschap is na de eerste lockdown maximaal overgeschakeld naar online opleiden. Dat is ook wat we met de Vlaamse Regering volop stimuleren. We hebben bijvoorbeeld de opleidingscheques en het Vlaams opleidingsverlof aangepast zodat het voor ‘blended leren’ kan worden gebruikt, de combinatie van online leren en rechtstreeks contact tussen de opleider en cursist. In ons relanceplan voorzien we ook hier 20 miljoen euro specifiek om e-leren verder te ondersteunen. Hiervoor staat trouwens al een oproep bij ESF voor open.

Ook in onze steuninstrumenten trekken we nu resoluut de kaart van de digitalisering. Eind vorig jaar namen we al eens poolshoogte met een pilootproject rond digitale transformatieprojecten, dat was een overdonderend succes. Daarom starten we vanaf dit jaar in de kmo-groeisubsidie met thematische oproepen, met digitalisering als een van de vier thema’s waarin we ondernemingen aanmoedigen om zich te transformeren, en zich zo future proof te maken.

Met de sociale partners hebben we in het akkoord “Alle Hens Aan Dek” ook afgesproken om de steunpercentages specifiek voor opleidingen inzake digitalisering in de kmo-portefeuille tijdelijk op te trekken, omdat dat in deze periode echt een prioriteit moet zijn voor èlke ondernemer en zijn medewerkers.

De derde trend die ik zie is opleiding als onderdeel van werkbaar werk. Leergoesting & Werkgoesting zijn onlosmakelijk verbonden in een moderne arbeidsorganisatie. Leren stopt niet na de initiële studies. Bedrijven spelen hier ook meer op in, en dit is ook nodig. Willen we met ons allen langer aan de slag dan moeten we er ook voor zorgen dat we blijven groeien doorheen onze loopbaan en hierbij ook worden ondersteund. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer, werkgever, sectoren maar ook overheden."


Zijn er trends in de wereld van L&D of de arbeidsmarkt in het algemeen die u zorgen baren?

Bij elke trend kan je wel de nodige bedenkingen of bezorgdheden plaatsen. Als minister zie ik vooral opportuniteiten om deze aan te grijpen om beleid te veranderen. Bv. Digitalisering. Hier zien we dat mensen niet altijd de juiste apparatuur hebben om hiermee te leren, maar ook niet de juiste vaardigheden. Nog teveel Vlamingen zijn digitaal ongeletterd. Daar wil ik de komende jaren verandering in brengen. Zo voorzie ik in een project ‘digibanken’ om ervoor te zorgen dat we het nodige materiaal ter beschikking stellen, bv. via kringloopwinkels. Ook rond het versterken rond digitale competenties voor kwetsbare ‘lerenden’ voorzie ik nog extra oproepen.


Wat zou u zelf het komende jaar graag bijleren, aanleren of afleren? 

Als minister leer ik elke dag bij. Elk dossier dat op mijn bureau komt is een soort leermoment waar je zowel in de diepte kan gaan als het te laten passen in een breed beleid. Corona heeft ervoor gezorgd dat we het afgelopen jaar in een nieuwe wereld kwamen waar we vanuit de overheid in heel wat steunmechanismes hebben voorzien. Sinds maart kom je in crisismanagement terecht waar je nieuwe informatie telkens moet verwerken in je beleid. Ongelofelijk boeiend en heel leerzaam. 

Lees ook ...