How to use technology in L&D?

L&D Praktijk
Pitstop Tech

Corona was een thema, maar niet hét thema van deze tweedaagse. Technologie als hulpmiddel bij leren stond altijd al op de radar bij veel L&D-ers. Door corona zijn veel meer mensen ermee bezig, zijn er nieuwe inzichten gekomen rond online leren en lijkt de stap om hiermee aan de slag te gaan voor velen kleiner. Tegelijkertijd heeft corona ook even hard uitgewezen dat waar technologie veel mogelijkheden biedt, het de mensen zijn die het uiteindelijk moeten doen – trainen, leerstof verwerken, samenwerken, kennis delen. Welke drempels komen zij tegen en hoe kunnen we hen/ onszelf daarbij helpen?  

Gevoel van samenzijn cruciaal voor betrokkenheid en dus voor leertransfer

Een kwestie waar de eerste spreker, Marieke Pieters, de nodige aandacht aan schonk. Uit haar keynote zijn twee dingen het meest blijven hangen. Enerzijds het bewijs dat studenten online maar 7 minuten hun aandacht bij iets kunnen houden. Daarna is het tijd voor interactie. Het tweede mens-en-technologieweetje is dat een gevoel van samenzijn cruciaal is voor de betrokkenheid bij de leerstof. Hier kun je online ook voor zorgen. In dit opzicht is hybride leren (waar een deel van de groep de sessie online volgt en een ander deel live) geen goede optie. Toch was het voor veel universiteiten een legitieme keuze, omdat je zo tegemoet kunt komen aan de behoefte aan echt sociaal contact, die bij studenten ook heel groot is.

Ook toolfan Bart Van Roey verwees in zijn afsluitende keynote naar de valkuilen bij het aan de slag gaan met tools in de organisatie. Hij geeft er acht: guerillasoftware; toolmoeheid; problematisch gebruikersbeheer; geen centrale zoekmogelijkheid; onbeperkte bereikbaarheid; FOMO; who’s in charge? en IT te streng. De groep voelde het meeste herkenbaarheid bij toolmoeheid en de vraag ‘who’s in charge?’. Van Roey pleit voor een CCO, een Chief Collaborating Officer in elke organisatie, om die valkuilen te omzeilen.

Verbinding in zicht

VOV maakte van de gelegenheid gebruik ook een nieuwe tool voor feedback uit te testen: een eenvoudige Google Sheet met verschillende vragen die we samen aan het einde van dag één invulden. Op de vraag ‘waar heb je nog vragen over’, kregen we interessante input die we ook in de eindevaluatie terugvonden: hoe kunnen we peilen naar het niveau van de groep? De vraag om (meer) vernieuwende content met praktische toepasbaarheid blijft daarbij terugkomen. Tips hiervoor zijn steeds zeer welkom!

Tenslotte: we merken dat we samen groeien in het gebruik van online tools, waardoor verbinding ook in het vizier komt. Er was sfeer! Waaraan is dat te danken..? Waarschijnlijk een combinatie van de interactiviteit in de sessies van sprekers, het vrije gebruik van de chat, diversiteit in werkvormen (soms met slides, soms, zonder), voorbereiding én vooral de aandacht, bereidwilligheid en fouten-maken-mag attitude van onze fantastische leden. Oprechte dank hiervoor.

Deze groei heeft ons gesterkt in ons besluit dat we door blijven gaan met online sessies in ons programma. Vooral de korte meetings waarbij we ingaan op een vraag van onze leden die we 'Bij VOV aan...' noemen (zoals onlangs de sessie 'Bij VOV aan de broodjes waar Kevin Schoeters van Atlas Copco zijn vraag 'hoe upskill ik mijn interne trainers voor online training?' in de groep gooide -ziehier de takeaways kort in de VOV-Linkedingroep). Hopelijk kunnen we de Pitstops op termijn weer live doen. Tot die tijd experimenteren we met kleine outdoor evenementen, zoals de klaagwandeling op 6 oktober

Tools tools tools

Hier nog even een overzicht van de tools die genoemd werden als waardevol in deze Pitstop:

  • Adobe Sparks
  • genial.ly
  • Podcast 
  • PollEv
  • Feedly 
  • Forms in Teams
  • OneNote
  • TalentLMS
  • ...

VOV liet zelf een tijdlijn zien van onze ervaring de afgelopen maanden, die was gemaakt in TimeLine van Knightslab. Veel succes met uitproberen allemaal!

Lees ook ...