Inzetbaarheid: een gedeelde verantwoordelijkheid

L&D Beleid
Marijke

In hoeverre blijven medewerkers inzetbaar? Een belangrijke vraag, die wordt versterkt door enkele trends in de samenleving, namelijk:  

  1. Kenniseconomie: toegevoegde waarde wordt gecreëerd door kennis van de medewerkers
  2. Digitalisering (bijv. loketbedienden bij de bank zijn verdwenen; leerkrachten moeten ineens online gaan lesgeven)
  3. Globalisering: innovatie geldt wereldwijd ‘je moet mee zijn’
  4. Toenemende mismatch tussen vraag en aanbod van vaardigheden in beroepen. Er zijn knelpuntberoepen; er wordt gedacht over andere manieren van aanwerving, waarbij bijvoorbeeld niet alle competenties bij aanwerving al aanwezig moeten zijn, maar in de job worden aangeleerd

Verbruggen start met een check-in: hoe denken jullie over inzetbaarheid? Vragen die bij de VOV-ers leven:

  • Hoe kun je een cultuur creëren waar mensen flexibel worden ingezet?
  • Wat doe je met mensen die niet mee willen/ kunnen?
  • Wat betekent investeren in mensen? Kijk je verder dan het eigen bedrijf?
  • Hoe verhogen we de capaciteit om aan zelfreflectie te doen?
  • Waar...

Zin om verder te lezen?

Om dit artikel verder te lezen moet je lid zijn van het VOV netwerk.
Ben je reeds lid? Log dan nu in om verder te lezen.

Word nu lid Inloggen