Kim Adriansens over de instant beschikbare kennis en informatie 24/7

50 jaar VOV
28 Kim Adriansens

Wat kenmerkt voor jou een goede L&D-er? Waarom?

“Een goede L&D’er moet mijns inziens in de eerste plaats een goede helikopterpiloot zijn. Ik bedoel daarmee dat je de organisatie waarvoor je werkt goed moet kennen en een uitstekend overzicht moet hebben over de werking, de mensen, de functies, de aanwezige en nodige talenten, de processen, de klanten,… . ‘The bigger picture’ dus. Daarnaast ken je best ook de strategie van je organisatie en hoe de zaken met elkaar verband houden, wie dingen in beweging brengt of net niet en kan je actief in kaart brengen waar er leeropportuniteiten & -noden zijn.”

“Als L&D’er vind ik het belangrijk ook erg communicatief zijn, een commerciële ingesteldheid te hebben en op die manier de ‘business’ proactief te benaderen. Je kan best als L&D’er niet zitten wachten tot wanneer de ‘leervragen binnenlopen’ maar beter zelf naar de business stappen met voorstellen en ideeën. Door aantrekkelijk te communiceren en mensen te prikkelen zet je L&D op de kaart en creëer je stilaan een leercultuur - of toch minstens een leer-bewustzijn.”

“Als laatste vind ik dat je als L&D’er ook het goede voorbeeld moet geven: “walk the talk”. Dat betekent zelf minstens een goede PowerPoint in elkaar kan boksen en je boodschap op een bevattelijke manier kan brengen maar ook dat je continu werkt aan je eigen ontwikkeling, bijblijft met de laatste evoluties in je vakgebied, nieuwe skills leert en openstaat voor verandering en technologische ontwikkelingen.”


Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd in je carrière?

“Als perfectionist van nature heb ik geleerd om los te laten en dat zaken ‘quick & dirty’ doen soms veel beter en efficiënter werkt.”

“Ik werk de laatste jaren veel meer op die manier: ideeën gewoon lanceren en zien wat de reacties zijn, een snelle pilot opzetten en die daarna bijsturen of soms ook gewoon durven afvoeren. Zo leer je snel wat wel of niet werkt binnen de organisatie, waar mensen voor open staan en waar je dus finaal best je energie en middelen aan besteedt.”


Hoe zie je de wereld van L&D in de toekomst evolueren?

“Ik denk dat de uitdaging van L&D er in de toekomst vooral zal in bestaan de grote hoeveelheid aan content behapbaar, snel en laagdrempelig beschikbaar te maken. We zullen leren speels en eigentijds moeten (blijven) maken zodat het maximaal geïntegreerd kan worden in ons normale (professionele) leven.”

“Ik geloof heel sterk dat leren nog veel meer vraaggestuurd en informeel zal gebeuren en dat  microlearning en ‘just in time’ leren blijvers zijn. Als L&D’er zal het meer dan ooit belangrijk worden te waken over een erg uitgebreid maar toch kwalitatief aanbod dat in zinvolle ‘chunks’ kan aangeboden worden op de juiste plaats en op het juiste moment.”


Zijn er trends in de wereld van L&D of de arbeidsmarkt in het algemeen die je zorgen baren? 

“De technologische evoluties en vooral de snelheid waarmee ze veranderen, niet enkel in L&D maar in de arbeidsmarkt in het algemeen, vind ik absoluut een positieve tendens maar er zijn ook wel wat gevaren aan verbonden die naar mijn gevoel vaak uit het oog verloren worden. Voor veel mensen (maar ook voor sommige organisaties) gaan die evoluties te snel en worden ze te snel complex. “

“Kennis en informatie is vandaag 24/7 ‘instant’ beschikbaar. Dat heeft best een pak voordelen maar aan de andere kant heb ik daarbij wel wat bedenkingen: is die inhoud wel altijd even kwalitatief of juist, trainen we onze hersenen nog wel voldoende om zaken te onthouden, is die informatie zinvol, heb ik nu effectief iets geleerd, ga ik het nu anders doen, kunnen we überhaupt nog volgen…. Er is in onze maatschappij een heel sterke focus op het verspreiden van kennis en informatie en daardoor wat mij betreft ook te weinig focus op het vertalen van die kennis naar ander gedrag en het verbeteren van competenties.”

“Ik zie in mijn job een evolutie waarbij meer en meer mensen aangeven overprikkeld te zijn, waarbij het hoofd ‘vol’ zit. Als gevolg daarvan hebben ze vaak ook bijvoorbeeld meer stress, slapen ze minder goed of vergeten ze sneller. Dat zijn allemaal factoren die ‘leren’ en ‘jezelf ontwikkelen’ ongunstig beïnvloeden. Kwalitatief leren en jezelf ontwikkelen heeft tijd nodig: tijd om verbanden te leggen, na te denken over oorzaken en gevolgen, tijd om te oefenen, te discussiëren, te redeneren, kritisch na te denken en een eigen mening te vormen, te leren uit fouten,… En daarvoor is rust in je hoofd nodig.”

“Door de snelheid, hoeveelheid en kwaliteit van informatie en kennis, die zich meer en meer een weg baant in ons dagelijks leven, zie ik naast opportuniteiten dus toch best wel wat risico’s. De uitdaging als L&D’er wordt, denk ik, om ons doelpubliek te helpen balans te vinden, te helpen bij het leren hoe ze zich kunnen aanpassen en tot slot hen de kansen te geven opnieuw te ‘leren leren’ in onze veranderende maatschappij.”

 

Wat zou je zelf het komende jaar graag bijleren, aanleren of afleren?

“Tijdens de coronapandemie heb ik getracht mijn vrije tijd zinvol in te vullen en heb ik me op de Spaanse taal gestort, daar blijf ik ook de komende maanden en jaren verder op inzetten.

Sinds enkele weken prikkelde het om mezelf ook op creatief vlak verder te ontwikkelen en ben ik gestart met het leren bespelen van de ukelele. Daar ben ik de komende tijd ook nog wel even zoet mee.”


Lees ook ...