Naar een leerklimaat: 10 vragen aan Fons Leroy

L&D Beleid
Fons Leroy Klein

1.U stelt dat het in Vlaanderen aan leercultuur ontbreekt. Wat verstaat u onder leercultuur?

“De ingesteldheid om spontaan mogelijkheden te grijpen om bijkomende competenties op te doen. We hebben in Vlaanderen een sterke onderwijscultuur, maar in onze snel veranderende maatschappij verouderen competenties snel. Dus zouden we beter werken aan een cultuur waarin continu nieuwe competenties worden opgedaan – en die is er nu nog niet.” Wie is hiervoor verantwoordelijk? “De overheid wordt verantwoordelijk geacht als je jong of werkzoekend bent, het bedrijf als je werkt. Maar de persoon zelf heeft ook zeker een verantwoordelijkheid. Het moet een tripartite zijn. Al die actoren hebben vandaag wat boter op hun hoofd.”

2.In uw boek geeft u een lijst op van toekomstgerichte competenties. Op één staat communicatie. Waarom?

“Samen met de competenties ‘samenwerken’ en ‘sociaal en cultureel kapitaal’, zijn dit competenties die je nodig hebt in een omgeving die met meer diversiteit...

Zin om verder te lezen?

Om dit artikel verder te lezen moet je lid zijn van het VOV netwerk.
Ben je reeds lid? Log dan nu in om verder te lezen.

Word nu lid Inloggen