Maak kennis met standhouder Ecco La Luna

VOV-Beurs 2022
Ecco La Luna

Tickets voor de beurs zijn begin februari te koop via www.vovbeurs.be

Ecco La Luna

Met coaching willen wij samen op pad gaan met een individu, team of organisatie. Kijken welke nood aan verandering er is, welk doel er wordt nagestreefd en steun bieden. Uitgangspunt is het be-leven van activiteiten die het best aanleunen bij dat vooropgestelde doel, de gewenste verandering of die vooropgestelde nood.