Niemand is Superman, ook de baas niet

L&D Praktijk
Praktijkgids Werkbaarwerk

Ken je de tien geboden van de chef nog?  Vele jaren geleden kwam je ze op menig werkplek tegen.

  • De chef heeft gelijk
  • De chef heeft altijd gelijk
  • Bij twijfel: zie punt 2
  • De chef …

De baas als Superman dus. Het gaf regelmatig aanleiding tot gegniffel, die geboden. Want iedereen weet natuurlijk beter. Niemand is Superman, ook de baas niet. Ik begeleid zelf leidinggevenden als leiderschaps- en communicatiecoach en -trainer dus ik ontmoet veel professionals. 99,5% heeft goede bedoelingen en toch is het resultaat van hun acties niet altijd wat ze verwachtten.

Uit een bevraging van auteurs Hilde Clement en Joan De Winne blijkt dat 95% van de leidinggevenden aangaven aan dat ze ervan dromen samen met hun medewerkers resultaat te halen als een (h)echt en veerkrachtig team. Drie kwart van de respondenten gaf echter toe dat ze die droom nog niet had kunnen realiseren.

Ik ben dan ook blij dat Hilde Clement en Joan De Winne deze “Praktijkgids voor werkbaar werk” samenstelden waarin ze leidinggevenden handvatten aanbieden om mensgericht te werken. Het resultaat is een handig naslagwerk.

In het eerste hoofdstuk leer je jezelf beter kennen als leidinggevende. Hoe kan je van je talenten gebruik maken om een inspirerend leider te zijn voor jouw mensen. De auteurs nodigen uit om je bewust te zijn van de invloed die je hebt op jouw medewerkers en na te denken hoe je die invloed nog beter kan inzetten om jouw mensen te motiveren. Wil je je communicatietechnieken aanscherpen waar nodig, of ontdekken hoe je spanning en conflicten aanpakt of voorkomt, dan krijg je handige tips, technieken en inspirerende praktijkvoorbeelden. In die zin is het boek een handige EHBO-gids.

Wat kan je als leidinggevende doen om een motiverende en werkbare omgeving te creëren voor je team? Hoe krijg je je team mee? Door te handelen naar het ABC van de zelfdeterminatietheorie is de stelling van Clement en De Winne want dat levert onder meer een hoger welzijn, minder stress, minder absenteïsme en meer productiviteit op. In deel 2 gaan ze hier dieper op in en geven ze ook hiervoor praktische tips.

De auteurs beseffen dat het boek leiders veel inzichten geeft maar dat het er ook op aankomt deze om te zetten naar daden. Dat is niet vanzelfsprekend want voor je het goed en wel beseft, verval je in oude gewoonten. We zijn immers allemaal gewoontedieren. Daarom reiken ze in hoofdstuk drie ook een breinvriendelijke methodiek aan om in kleine stapjes een nieuwe gewoonte te leren.

Een aanrader dus voor iedereen met interesse voor mensgericht leidinggevenden. Het boek leest vlot, bevat talrijke, bruikbare instrumenten en technieken die de auteurs illustreren met heldere voorbeelden en getuigenissen uit hun praktijk. Oh ja, de instrumenten in het boek kan je even goed gebruiken als je teams thuis werken want de basisprincipes blijven dezelfde. 

De Praktijkgids Werkbaar Werk is te bestellen via de webshop van Lannoo Campus

Lees ook ...