Sophie De Winne: ' [...] learning analytics zullen meer en meer ingezet worden om inzichten te krijgen in de efficiëntie en effectiviteit van L&D activiteiten'

50 jaar VOV
34 Sophie De Winne

Wat kenmerkt voor jou een goede L&D-er? Waarom?

¨Gegeven mijn onderzoeksexpertise heb ik de neiging om de vraag vanuit een strategisch oogpunt te beantwoorden. En vanuit die optiek is een goede L&D-manager voor mij iemand die op een systemische of geïntegreerde manier naar L&D, andere HR-praktijken, arbeidsorganisatie en leiderschap kijkt. Daarmee bedoel ik dat hij/zij deze fenomenen niet ziet als zaken die los staan van elkaar, maar die interageren met elkaar, en elkaar kunnen versterken als ze goed uitgedacht zijn in lijn met de organisatiestrategie. Wanneer L&D voor de organisatie(strategie) cruciaal is, dan is het belangrijk om - naast de traditionele L&D activiteiten - zowel via de HR-praktijken, de arbeidsorganisatie als het leiderschap hierop in te spelen. Dat wil zeggen dat het belang van L&D al aan bod kan komen in een vacaturetekst of tijdens het selectiegesprek. Dat het meegenomen wordt in beoordelings- en beloningssystemen. Dat de jobs of rollen in de organisatie zodanig zijn uitgetekend dat werknemers voldoende leermogelijkheden hebben. Dat de organisatie openstaat voor participatie, experimenteren en het uitbouwen van netwerken. Dat werknemers een ontwikkelingsgerichte leidinggevende hebben die werknemers helpt in het detecteren van opleidingsbehoeften, maar die ook het leerpotentieel van werknemers kan inschatten. Enkel op die manier worden consistente signalen over L&D uitgezonden naar alle werknemers, kunnen de L&D activiteiten zelf versterkt worden en kan een cultuur rond L&D ontwikkeld worden. Steun vanuit het topmanagement is hierbij van groot belang.¨

 

Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd in je carrière?

¨Dat ik het best functioneer op het werk in een open en transparante cultuur, en dat je zoveel meer gedaan krijgt door geweldloos en verbindend te communiceren. Tot slot was de cursus “smartreading, lees een boek op één uur” voor mij een echte openbaring. Lezen is in mijn job van cruciaal belang en dankzij deze cursus heb ik daar efficiëntiewinsten in kunnen boeken.¨

 

Hoe zie je de wereld van L&D in de toekomst evolueren?

¨De toenemende aandacht voor HR analytics en evidence-based management zal ook gevolgen hebben voor de wereld van L&D, en learning analytics zullen meer en meer ingezet worden om inzichten te krijgen in de efficiëntie en effectiviteit van L&D activiteiten. Verder zullen de toenemende digitalisering en robotisering op de werkvloer een nieuwe set aan snel veranderende vaardigheden vereisen en op die manier uitdagingen creëren voor L&D. De trend naar meer thuiswerk omwille van de pandemie en de mogelijkheden voor online opleidingen zullen de L&D-activiteiten zelf veranderen en het pallet aan leermogelijkheden uitbreiden. Tot slot zal omwille van de krapte op de arbeidsmarkt opleiding en het bieden van leermogelijkheden (ook buiten de organisatiegrenzen en in lijn met individuele interesses) een meer cruciaal element worden in het loopbaanmanagement van bedrijven, om werknemers te motiveren, belonen en behouden.¨

¨Naast L&D binnen bedrijven, zie ik ook voor universiteiten een belangrijke rol weggelegd, met name in het aanbieden van programma’s voor mensen op pensioen die absoluut nog niet klaar zijn met “leren” en nog zoveel interessants te bieden hebben.¨

 

Zijn er trends in de wereld van L&D of de arbeidsmarkt in het algemeen die je zorgen baren?

¨Ik kan niet onmiddellijk een trend bedenken waar ik echt wakker van lig. Vanuit wetenschappelijk oogpunt vind ik het uiteraard wel belangrijk dat valide instrumenten ingezet worden voor opleiding, dat er voldoende evidence-based gewerkt wordt, dat opleiding strategisch verankerd is in de organisatie en dat opgevolgd wordt of er - naast tevredenheid bij werknemers - ook effectief sprake is van transfer van het aangeleerde naar de werkvloer. Uit de literatuur en bevragingen maak ik op dat niet alle organisaties even ver staan op deze dimensies. Daarin verbeteren lijkt me een mooie uitdaging voor L&D.¨

 

Wat zou je zelf het komende jaar graag bijleren, aanleren of afleren?

¨Op korte termijn zou ik me graag terug wat verdiepen in de statistiek en de mogelijkheden die artificiële intelligentie kan bieden voor onderzoeksdoeleinden. Verder wil ik ook graag de vinger aan de pols houden in bedrijven en me zo laten inspireren voor mijn onderzoek. Dat doe ik nu al, maar misschien nog niet voldoende. We hebben aan onze universiteit recht op een sabbatical, een periode waarin je geen onderwijs of dienstverlening moet opnemen en je jezelf kan herbronnen op het vlak van onderzoek. Ik zou het fijn vinden om me eens volledig onder te laten dompelen in de praktijk door tijdens zo’n sabbatical HR consultancy projecten uit te voeren of mee te lopen op een personeelsdienst in een grotere organisatie.¨