Steven Muyldermans over een goede L&D'er: 'Ga op zoek naar beschikbare info, wees kritisch en stel zaken constructief in vraag.'

50 jaar VOV
35 Steven Muyldersmans

Wat kenmerkt voor jou een goede L&D-er? Waarom?

¨Als L&D’er blijf ik voortdurend op de hoogte van de evoluties binnen de sector en daarbuiten, de evolutie van technische systemen en pedagogische methoden, en treedt daarom op als een learning expert. Ik voorzie performance uitdagingen van een passende leeroplossing door nauw contact met diverse lagen van de organisatie (directie, leidinggevenden, medewerkers, trainers, business partners,…) en onderhoud uiteenlopende contacten met externe stakeholders (opleidingscentra, sectororganisaties, subsidie verlenende agentschappen, scholen en universiteiten).¨

¨Samen met mijn andere L&D collega’s ondersteunen, enthousiasmeren en inspireren we de business en onze medewerkers in hun loopbaan. Langs deze weg wil ik het L&D team van Aquafin bedanken trouwens voor de geleverde inspanningen tijdens de coronaperiode en hun dagelijks enthousiasme om L&D op de kaart te zetten en onze medewerkers het verschil te laten voelen en maken.¨

¨Voor mij is een L&D’er een trusted advisor, iemand die met expertise en veel goesting anderen doet groeien in een omgeving van vertrouwen, ook door het opbouwen van relaties en draagvlak. Dit alles kan in mijn ogen enkel als een L&D’er een Organisation Development Expert is en dus op de hoogte is van wijzigingen en projecten in de organisatie en deze veranderingen kan vertalen naar leeroplossingen. Ga op zoek naar beschikbare info, wees kritisch en stel zaken constructief in vraag.¨

¨Een L&D’er is dus meer dan een functie die opleidingen organiseert. Dit is voor mij duidelijk. Uiteraard bepaalt de keuze van jouw management, de omvang van de organisatie, jouw sector onder andere hoe deze functie wordt ingevuld en in hoeverre bovenstaande elementen aan bod komen. Je hebt hier echter ook zelf een betekenis in. Ik nodig jullie uit om toch alvast breder te denken dan enkel opleidingen, wanneer dit nog niet het geval is. Verandering start ergens. Denk niet enkel ondersteunend, maar ook tactisch en strategisch. Neem jouw eigen rol in handen.¨

¨Uit onderzoek blijkt dat ondersteuning en commitment van het senior management wel nodig is om L&D interventies nut te laten hebben, evenals een bedrijfscultuur die leren als een continu proces faciliteert en stimuleert. Als L&D’er is het daarom ook nodig om vaak bakens te verzetten, L&D blijvend op de kaart te zetten en verder te bouwen met best practices en piloten. Soms stap per stap, soms met vallen en opstaan en tegen de muur gaan, soms met grote successen met 1 doel: de organisatie, teams en medewerkers laten groeien.¨

 

Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd in je carrière?

We don’t grow when things are easy, we grow when we face challenges. (quote)

¨Je hoeft niet tevreden te zijn met elke samenwerking en niet iedereen hoeft je graag te zien. Ik wens iedereen veel succes voor wie wel die ambitie heeft. Doe vooral waarvoor je zelf staat, kijk naar jouw principes en geloof in jezelf.¨

¨Ik tracht steeds om te gaan met constructieve feedback, dit vast te pakken en om te zetten in positieve stappen. Dit jaar was dit omwille van onder andere corona niet altijd evident. Velen zitten aan hun limieten en de grenzen van samenwerking worden getest. Als L&D’er dan steeds positief blijven in moeilijkere omstandigheden is zeker een uitdaging. In plaats van positief te zijn, vind ik het echter belangrijker authentiek te zijn en realistisch. Durf je ook kwetsbaar op te stellen en kritisch te blijven. L&D staat voor groei en optimaliseren, dit gebeurt niet enkel en alleen door positiviteit.¨

¨Wat ik daarnaast geleerd heb, is dat leren in kleine dingen zit. Een woord, een beeld, een ontmoeting. Niet noodzakelijk en alleen in een (langdurig) opleidingstraject of in grote investeringen. Door je open te stellen voor alle leermogelijkheden en dus deze te (willen) zien, verbreed je sowieso jouw blik, jouw interesse en kan je groeien.¨

¨Door deze mindset sta ik anders in het leven. Ik denk in opportuniteiten en groeikansen. Uiteraard heb ik ook eens een slechte dag of zelfs periode, maar dit tracht ik door rust, focus, door opzij te zetten, om te buigen in een leerkans.¨

¨Rust vind ik in mijn gezin en vrienden, in fietsen, in Zeeland aan het water. Het hoeft daar ook niet groots te zijn en met veel investering. Nee integendeel. De kleine dingen worden grootst op de momenten waarop je het niet onmiddellijk verwacht.¨


Hoe zie je de wereld van L&D in de toekomst evolueren?

¨Waar ik in ieder geval al de grote meerwaarde in zie, is social learning. Dit zie ik in de toekomst alsmaar toenemen. Ontdekken en leren van elkaar en samen groeien door bijvoorbeeld sharing cafés, intervisies, on the job learning,.. Het zijn zaken waarin we binnen Aquafin zeker investeren. Dit past ook perfect in mijn motto Explore Learn Grow (ontdek, leer en groei).¨

¨De kracht van verbinding en leren van elkaar is niet te onderschatten. Ook niet in tijden van digitalisering en hype rond hybride/blended leren. De fysieke bijeenkomsten zie ik dan kwalitatiever worden, intensiever en met meer focus. (Rand)info en theorie kan op andere wijzen aangeboden worden of medewerkers zullen in de toekomst meer en sneller zelf op zoek gaan naar leermogelijkheden. Iedereen heeft voorkeuren, context van plaats- en tijdonafhankelijk werken, leerstijlen,…¨

¨De waarde van een opleidingscatalogus in een organisatie zal verschuiven. Uiteraard blijft dit van belang om processen en expertise van de organisatie te structureren en aan te bieden. Alleen zal dit in de toekomst niet meer voldoende zijn. Willen we ons voorbereiden op de toekomst en een wendbare organisatie zijn, dienen medewerkers ook zelf hun ontwikkeling in handen te nemen. Nog meer dan vandaag.¨

¨Hier schuilt voor mij echter een uitdaging, alsook een mogelijk risico. Medewerkers ervaren vandaag steeds meer en frequenter druk om te presteren, om te veranderen, om mee te zijn. Laten we de ontwikkeling ook nog eens in eigen handen van iedereen dan zeggen we impliciet, we laten u in alle vrijheid. Daar merk ik, er zijn nog velen die structuur en een catalogus nodig hebben. Hybride/blended leren heeft zeker zijn heden en toekomst, al mogen we deze groep medewerkers niet vergeten. Klassiek leren hoeft niet per definitie oubollig te zijn.¨

 

Zijn er trends in de wereld van L&D of de arbeidsmarkt in het algemeen die je zorgen baren?

¨Het hybride werken en leren, allemaal goed en wel. Wat in 2020 voor veel bedrijven utopisch leek, daar is vandaag precies iedereen van overtuigd. Voor 2020 was er op vele plaatsen weinig vertrouwen. Wat doet mijn medewerker thuis? Voor 2020 waren er vaak geen tools en middelen, lijkt nu allemaal geen probleem. En zo zijn er nog facetten. De mens lijkt een wezen die drijft op trends, best practices en op één jaar tijd blijkbaar snel te overtuigen. Hopelijk wordt er ook duurzaam nagedacht en niet enkel omdat het nu mode is.¨

¨Op een trein van hypes springen is vrij eenvoudig. Het bestendigen en verankeren binnen jouw organisatie met specifieke processen, cultuur en middelen is toch een ander verhaal. We mogen hier als L&D’er niet blind voor zijn. Integendeel. Laten we ook hier onze kritische stem horen en kijken wat mogelijk is. Uiteraard met de nodige ambities en stretch dit discours aanvangen. De trein is in die zin ook een hefboom.¨

¨Wat ik in dit verhaal reeds meegaf, is het feit dat we nog steeds met mensen werken die verschillende voorkeuren en leerstijlen hebben. We mogen de wegen van het klassiek leren niet allemaal en abrupt over boord gooien. Hoe sexy hybride en blended leren nochtans is. Het is een gezonde balans zoeken met de nodige ambitie en voeling houden met wat er leeft in jouw organisatie en de maatschappij.¨

 

Wat zou je zelf het komende jaar graag bijleren, aanleren of afleren?

¨Mezelf steeds gezonde en realistische, soms out of the box, doelen en ambities stellen. Eruit halen wat ik er kan en wil uithalen. Ook wanneer het soms moeilijker gaat, het druk is en er duizend en één dingen op de plank liggen.¨

¨Ik ben steeds iemand geweest die de rust opzoekt, deze ook makkelijk vind en kan relativeren. Dit is door corona zeker op de proef gesteld. Het is belangrijk om de sleutel tot geluk te blijven gebruiken (en desnoods te zoeken).¨

¨Explore Learn Grow. Ook hier zal ik blijven ontdekken, leren van anderen en mezelf en groeien, ja zelfs doen groeien.¨


Foto: ©frederikbeyens_HR_Team-039