Winnie Valbracht over de kunst van delegeren, de overload aan informatie en digitalisering in L&D

50 jaar VOV
10  Winnie Valbracht Banner

Wat kenmerkt voor jou een goede L&D-er? Waarom?

"Een goede L&D-er is iemand die verder kijkt, die vragen stelt. Iemand die achterhaalt wat er achter een L&D-vraag schuilgaat, die nieuwsgierig is naar de context en het bredere plaatje. Vaak genoeg komt er de vraag om een opleidingstraject op te stellen en de L&D-er voert het dan uit, het ‘jij vraagt, wij draaien’-principe. Het is goed om dan als ondersteuner stil te staan bij die vraag en na te denken of een opleiding wel het – juiste – antwoord is. Denk na, met enige onbevangenheid en een frisse blik, of er andere mogelijkheden zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Gemakkelijk gezegd, allesbehalve evident."


Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd in je carrière?

"Delegeren is een kunst. Je kan niet alles weten, alles overzien, alles tot in de puntjes regelen. Je kan niet alles zelf doen. Om vooruit te gaan, moet je kunnen samenwerken en loslaten, dan zal je pas echt resultaat zien in je carrière."

"Het moment van loslaten is het moeilijkste. Laat je te snel los – wat ik misschien te gemakkelijk kan – dan geef je de andere niet voldoende tijd om zich te ontplooien in zijn nieuwe functie en om fouten te mogen maken die helpen in de ontwikkeling. Laat je te laat, nauwelijks of met moeite los, dan zal dit op termijn een negatief effect hebben op jezelf, je omgeving en zelfs je bedrijf. Niet loslaten is geen optie, het zal de verdere ontwikkeling van je organisatie ongetwijfeld blokkeren."


Hoe zie je de wereld van L&D in de toekomst evolueren?

"Zal formeel leren nog nodig zijn en gaat het niet veel meer over weten waar je de nodige kennis op het juiste moment kan vinden? Ik bedoel hiermee dat formele opleidingen vaak teveel informatie aanreiken in de vorm van langgerekte trajecten met ellenlange handleidingen. Waar er diep wordt ingegaan op details en uitzonderlijke gevallen zoals: ‘Als X gebeurt, dan Y.’"

"Zo werkt het niet. Geef mensen het kader, de details komen gaandeweg wel. Geef hen de vrijheid om zelf informatie op te vragen, op te zoeken en ermee aan de slag te gaan. Niettegenstaande sta ik ook volledig achter de slogan: The Future of Work is Learning! We zullen moeten blijven leren, maar wel op heel diverse manieren."

"Daarnaast denk ik meteen aan de impact van digitalisering, een mes dat snijdt langs twee kanten. Langs de ene kant is er – zoals daarnet gezegd – (te)veel informatie beschikbaar, langs de andere kant zorgt digitalisering voor de reikende hand om innovatief  en ‘just-in-time’ met die informatie aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een Hololens, een medewerker kan deze opzetten bij het repareren van een machine, iemand anders kan meekijken en hem of haar kort en bondig helpen in het reparatieproces. Resultaat: geen langdurige cursus meer of een uitgebreide handleiding, maar een praktische hands-on insteek."


Zijn er trends in de wereld van L&D of de arbeidsmarkt in het algemeen die je zorgen baren?

"De toegenomen digitalisering maakt het soms moeilijk om voeling te houden met elkaar. Dat maakt dat je niet altijd weet waar de noden van collega’s liggen, waar ze gevoelsmatig mee zitten alsook waar ze qua kennis lacunes hebben. Ook al wordt er steeds meer appel gedaan op zelfsturing en autonomie, als je onbewust onbekwaam bent, zal je zelf niet op zoek gaan naar die extra kennis of kunde. Sommigen willen ook niet weggetrokken worden uit hun comfortzone. Wel, enter de L&D-er. Op dat moment is het zijn of haar job om die mensen er niet ongewild mee in te sleuren, maar te kijken wat hen wel motiveert, en hen informatie en context bij te brengen."

"Verder zie ik eerlijk gezegd veel meer opportuniteiten en positieve evoluties die mogelijk zijn. Er komt gelukkig steeds meer aandacht voor levenslang leren en werken vanuit talent bijvoorbeeld. L&D-ers zijn een echte plaats aan het veroveren in organisaties, fijn om te zien dat directies onze meerwaarde beginnen te voelen én appreciëren."


Wat zou je zelf het komende jaar graag bijleren, aanleren of afleren? 

"Er is nog zoveel! Mijn achtergrond ligt in L&D maar daarnaast verdiep ik me heel graag in aanverwante domeinen, zoals Talent Management en Change Management. Daar ligt nog een grote vraag in onze wereld in transitie, en daar hebben we in onze eigen organisatie ook nog regelmatig de nodige uitdagingen!"

"Momenteel verdiep ik me bijvoorbeeld in het gedachtegoed van Frederic Laloux en de sociocratie. Zijn manier om naar organisaties te kijken sluit aan bij de evolutie van onze kennismaatschappij, en past bij de snel opeenvolgende veranderingen waar we mee geconfronteerd worden."

Lees ook ...