Opleidingscoördinator

Learning & Development Organisatie & Functiedesign

Bedrijf: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Regio: Gent
Type: Vast

Functiebeschrijving

De opleidingscoördinator staat in voor de organisatie, ondersteuning en vernieuwing van zowel de basisopleidingen, de bijscholingen en opleidingen voor derden, zodat deze op efficiënte en kwalitatief hoogstaande wijze worden gerealiseerd.

Het coördineren en optimaliseren van interne projecten en processen, die de diverse opleidingen ten goede komen, behoort tot jouw kerntaken. Je ondersteunt hiertoe de opleidingsdirecteur, maakt deel uit van het directieteam en werkt nauw samen met onderwijzend personeel (vast of extern), pedagogisch deskundigen en andere medewerkers, externe partners,…

Je rapporteert rechtstreeks aan de opleidingsdirecteur van PAULO-Politieopleiding en stuurt zelf
het team 'onderwijsontwikkeling' en het team 'bijscholingen'(met resp. 2 en 3 medewerkers) aan. PAULO-politieopleiding is een van de vier opleidingen die de Provincie Oost-Vlaanderen verstrekt aan overheids- en veiligheidspersoneel, naast de Bestuursopleiding, de Brandweeropleiding en de Opleiding dringende geneeskundige hulpverlening. PAULO is de overkoepelende benaming en een onderdeel van de directie Onderwijs en Vorming.

Profiel

Voorwaarden voor kandidaten via externe procedure:
- diploma: master aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid
- ervaring: geen

Voorwaarden voor kandidaten via interne procedure:
- diploma: bachelor aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid
- ervaring: geen

Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten:

 • goede basisvaardigheden op vlak van ict zijn noodzakelijk: je kan werken met Office 365-toepassingen
 • inzicht in de nieuwe/digitale mogelijkheden binnen de opleidingscontext is een must
 • je hebt inzicht in de politionele organisatie en opleidingscontext enerzijds en de structuur van het provinciebestuur en PAULO-Politieopleiding daarin anderzijds
 • je hebt een heel goede kennis van het leerproces van volwassenen en van de waaier aan (interactieve) leermethoden voor volwassenen
 • je hebt ervaring met het coördineren van pedagogische projecten, verbeteracties, processen,… 

Aanbod

Het betreft een voltijdse functie in contractueel verband van onbepaalde duur.

De tewerkstellingsplaats is de PAULO - Politieopleiding: Trainingscentrum Campus Rodenhuyze,
Sprendonkstraat 5 - 9042 Mendonk (Gent).

Je wordt aangeworven in de graad van beleidsmedewerker (niveau A, rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a-A1b-A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3 170,07 (brutomaandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privésector kan, voor
zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden. Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis
van een gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Solliciteren

Verloop van selectieprocedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

1. Praktijkgerichte schriftelijke test
2. Assessment center
3. Selectiegesprek.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden. Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter
lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de
beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Meer info 

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team D van het departement Personeel:
- via telefoonnummer: 09 267 71 16
- via mail: personeel.teamD@oost-vlaanderen.be.

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Pascal Vandenhole, opleidingsdirecteur bij PAULO Politieopleiding:
- via telefoonnummer: 09 326 75 16
- via mail: pascal.vandenhole@oost-vlaanderen.be


Solliciteren op deze vacature

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat! Inschrijven kan via onze website https://vacatures.oost-vlaande... en dat nog t.e.m. maandag 19 april 2021.

Download: Functiebeschrijving Opleidingscoördinator