Colloquium: Hoe meer welzijn realiseren met een gender- en leeftijdsbewust personeelsbeleid?

Partneractiviteiten
24 10
Happy

Iedereen die betrokken is in het arbeidsproces streeft naar meer ‘wel-zijn’. Dit geldt zowel voor de sociale partners, de beleidsverantwoordelijken, maar zeker ook diegenen die in organisaties uit hoofde van hun functie verantwoordelijk zijn voor het

welbevinden van alle medewerkers, namelijk de HR-managers en preventieadviseurs.

Door de reglementering over welzijn op het werk te respecteren en door een intern preventie- en HR-beleid op te zetten, kunnen we komen tot een ‘win-win’-situatie, voor het bedrijf en voor de werknemer.

Het invullen van die intenties is evenwel niet altijd vanzelfsprekend en botst nogal eens op tegenstrijdige prioriteiten. Daarom blijft het voor Human Resources Managers en zeker voor arbeids- en organisatiepsychologen, een permanente opdracht én uitdaging.

Hoe kan dit in de praktijk gerealiseerd worden?

Het hierbij voorgestelde programma van dit colloquium biedt een forum voor de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar vooral ook voor ‘best practices’ in twee domeinen: gender- en leeftijdsbewust personeelsbeleid. We willen inzichten en ideeën aanreiken, waar organisaties inspiratie uit kunnen opdoen om er concreet mee aan de slag te gaan! 

Meer weten over het programma? Surf dan naar VOCAP.be.

Inschrijven voor dit event doe je via dit inschrijvingsformulier van VOCAP.

Partners

Praktische info

Locatie FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg - Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (http://www.werk.belgie.be/toegangsplan.aspx)
Adres Ernest Blerotstraat 1
1070 Anderlecht
Belgium
Kostprijs

Gratis voor VOCAP-leden en APTO-leden

€ 25,00 voor niet-leden (koffiepauze en broodjeslunch inbegrepen)

Type Open voor iedereen
Extra informatie

Onthaal start om 9u. Het einde van dit colloquium wordt voorzien om 16u10.

Details vind je op VOCAP.be.

De FOD Werkgelegenheid bevindt zich op 30m van het NMBS-station Brussel Zuid, recht tegenover de uitgang Hortaplein. Onder het gebouwencomplex is een betaalparking.