Geef met Welt een boost aan je opleidings- en stagebeleid

Oproepen
07 09
Welt Nieuw Logo 2017

Wat is Welt?

Welt staat voluit voor WerkErvarings- en LeerTrajecten.

Welt

In veel jobaanbiedingen vragen bedrijven naar relevante werkervaring, wat de zoektocht voor jonge of langdurig werkzoekenden bemoeilijkt. Daarnaast zijn er ook steeds vaker taal- en culturele barrières waardoor heel wat talent onder de radar blijft.

Samen met je hr-verantwoordelijke en een arbeidsbemiddelaar stellen de Welt-coördinatoren een actieplan op, op maat van je behoeften om die onontgonnen arbeidsreserve aan te boren.

Je krijgt coaching en advies om op een professionele manier werkervaringsstages te organiseren op de werkvloer. Zo krijgen werkzoekenden ook de kans om het vertrouwen van een werkgever te winnen en met volle goesting aan de slag te gaan.

Het Welt-project steunt op drie pijlers:

  1. gedetailleerde behoeftescreening
  2. intensieve coaching
  3. lerend netwerk.

Behoeftescreening

Aan de hand van een wetenschappelijk onderbouwde bevraging brengen de Welt-coördinatoren je hr-beleid in kaart.

  • Waar scoor je goed?
  • Waar zitten de blinde vlekken en verbeterpunten?
  • Hoe staat het met je employer branding?

Op het eind van de bevraging krijg je een visuele weergave van je totaalscores, waarbij je jouw resultaat voor elk thema kan vergelijken met het gemiddelde van de andere Welt-deelnemers.

Deze resultaten worden in alle discretie en volstrekte anonimiteit behandeld. Daarnaast bekijk je samen met de coördinatoren welke competentieprofielen je nog mist en wat je eventueel nodig hebt om kandidaten op te leiden.

Intensieve coaching

Welt koppelt je profielomschrijving terug naar een netwerk van arbeidsbemiddelaars en CVO’s die voor jou naar geschikte kandidaten op zoek gaan.

Als bedrijf sta je in voor de competentieontwikkeling en de evaluatie van de kandidaten. De arbeidsbemiddelaar volgt de kandidaat op inzake attitudevorming en desgewenst ook taalondersteuning.

De Welt-coördinatoren blijven ter beschikking voor juridisch en financieel eerstelijnsadvies.

Lerend netwerk

Tenslotte treed je als deelnemend bedrijf toe tot een lerend netwerk, waar je onder begeleiding van een expert ervaringen kan uitwisselen met andere personeelsverantwoordelijken.

Het traject loopt, inclusief de screening en de zes netwerksessies, over een termijn van een zestal maanden.

Bedrijven die in Welt instappen, engageren zich voor het volledig traject.

Welt is in 2016 met tien bedrijven gestart. In 2017 ondersteunt het ondertussen al 39 bedrijven.

Er zijn nog plaatsen open voor het instapmoment in september. Wees er snel bij!

Welt werkers

Praktische info

Adres
Kostprijs

Zowel de deelname aan Welt als de lerende netwerksessies zijn gratis.

Type Open voor iedereen
Extra informatie

Interesse? Neem dan gerust contact op met een van de Welt-coördinatoren.

Stuur nu meteen een mail naar welt.aw@voka.be.