HR Tech: vernieuwende technologieoplossingen voor sociaal-maatschappelijke uitdagingen

Partneractiviteiten
26 09
Tech

Impact

Recente technologische evoluties lijken (weer?) voor een momentum te zorgen waarbij de impact indringender lijkt.

Het instrumentele van digitale innovatie heeft zich langzaam omgevormd tot een structurele verwevenheid in ons dagelijkse leven en dit 24 u/7 d. 

Wat 40 jaar geleden met de introductie van de Personal Computer werd ingezet, bepaalt vandaag de dag ons doen en laten, onze vrijtijdsbeleving, onze gezondheid(szorg), ons werk en werkbeleving.

Hrtech    

Digitale innovatie zet zich de laatste jaren sterk door in alle mogelijke economische sectoren, bedrijfstakken en meer en meer in de bedrijfsvoering zelf. 

Naast fintech, edtech, … wordt ook hrtech een begrip. 

Hrtech heeft tot doel zowel de HR-professional, de werknemer, als de people manager te helpen in de uitvoering van de bedrijfsstrategie. 

  • Helpen zij HR ook daadwerkelijk?
  • Wie beslist er in de keuze van deze technologie?
  • Is het aanbod van hrtech-instrumenten inderdaad een zegen (en geen last) voor de HR professional?
  • En is de werking van deze tools wel “betrouwbaar” (en wat verstaan we hieronder)?

Spreker: Hans De Canck    

Hans De Canck was verantwoordelijke Human Capital bij het vroegere onderzoeksinstituut iMinds en is nu HR Business Partner bij imec, dat in 2016 met iMinds fuseerde.

Met een professionele achtergrond in ICT en research management is hij in zijn carrière steeds betrokken geweest bij ‘people oriented & people driven’-innovaties en nieuwe vormen van samenwerking.

Deze inzichten probeert hij in zijn dagelijkse werking als HR-professional een plaats te geven.

Dankzij zijn betrokkenheid bij de imec.iStart werking (het technology start-up ondersteunings programma van imec) staat hij tevens dicht bij de Vlaamse hrtech- scene.

 Het concept hrtech is in andere landen al veel langer ingeburgerd. België loopt achter. Kom dus zeker inspiratie opdoen en kom te weten wat er mogelijk is.

Je kan je inschrijven via dit VOCAP-formulier.

Praktische info

Locatie Park Inn By Radisson (https://www.parkinn.nl/hotel-leuven/locatie)
Adres Martelarenlaan 36
3010 Leuven
Belgium
Kostprijs € 80 euro voor VOV-leden
€ 120 euro voor niet leden

Gratis voor VOCAP-leden en studenten (studenten die een broodje wensen, betalen vooraf € 2,50)

120,00 voor niet-leden

80,00 voor leden BFP, PMC, VOV

Type Open voor iedereen
Extra informatie

Ontvangst en netwerkmoment vanaf 19u00 - Aanvang om 19u30