Sessie 3 over ‘diversiteit van burn-out’ door VOCAP: Elke Van Hoof over tertiaire aspecten

Partneractiviteiten
19 11
Vocap Evenementen Burn Out Najaar 2019

Mensen die langdurig ziek zijn, noemen werkdruk en gebrek aan ondersteuning en erkenning als belangrijkste problemen, resulterend in fysieke klachten, afnemend concentratievermogen en stress (met symptomen als angst, slaapstoornissen en vermoeidheid).

Om dit tegen te gaan, is er een belangrijke rol weggelegd voor zowel leidinggevenden als HR. In een reeks seminaries biedt onze partnerorganisatie VOCAP tools en inzichten, zoals het in kaart brengen van risicofactoren en het uitwerken van een stressbeleid. 

VOCAP (Vereniging van Organisatie,- Consumenten en Arbeidspsychologie) richt zich tot psychologen en alle professionals die te maken hebben met de organisatorische en menselijke kant van de onderneming.

Praktische info

Locatie Park Inn by Radisson Leuven
Adres
Type Open voor iedereen
Extra informatie

In het verdere traject rond burn-out mogen we deze keer Elke Van Hoof verwachten die de brug slaat tussen de secundaire en de tertiaire aspecten. Elke Van Hoof doceert medische en gezondheidspsychologie alsook klinisch psychologische interventies aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze is gastdocent aan de Vlerick Business School. Hoe vertaal je de wetgeving ‘Welzijn op het werk’ naar een strategie binnen bedrijven? Hoe bouw je met alle noodzakelijke elementen een geïntegreerd welzijnsbeleid dat de zwaartepunten op maat kan aanpassen? Hoe zorg je ervoor dat eenieder kan floreren? Hoe vertaal je je strategie naar concrete acties binnen bedrijven? Wat met HR analytics? Hoe gaan we zien dat we goed bezig zijn? Elke buigt zich over deze vragen en geeft een overzicht van de elementen waarmee we een geïntegreerd welzijnsbeleid kunnen bouwen gebaseerd op data en afgestemd op maat van het bedrijf. Vanuit haar specialisatie in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out maakt ze dan een vertaalslag naar hoe bedrijven een heropstart tot een succes kunnen leiden. Elke Van Hoof deelt hier haar ervaringen en geeft voorbeelden uit het bedrijfsleven.

Praktische info