PsyEvent

Partneractiviteiten
21 11
Psychology

De afgelopen decennia hebben we een opmars gezien van fenomenen als stress, burn-out, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Kenmerkend hierbij was een vaak negatieve benadering, waarbij gezondheid vooral werd gezien als het niet hebben van klachten, symptomen of problemen.

Sinds de eeuwwisseling is er echter een kentering merkbaar. Zowel in de wetenschap als in de praktijk is er namelijk een verschuiving naar een meer positieve benadering, waarbij het accent ligt op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dit vanuit de gedachte dat moderne arbeidsorganisaties niet zozeer klachtenvrij personeel, maar wel bevlogen personeel nodig hebben. 

Wilmar zal een overzicht geven van de meest recente onderzoeksbevindingen, met speciale focus op het belang van bevlogenheid voor werknemers (gezondheid, tevredenheid, ontwikkeling) en voor organisaties (gering verzuim, productiviteit, loyaliteit). Tijdens de lezing komen strategieën aan bod die bevlogenheid kunnen bevorderen, en dit zowel op individueel niveau als op team- of organisatieniveau.

Meer weten? www.wilmarschaufeli.nl en www.3ihc.nl

Praktische info

Adres Molenstraat 8
2018 Antwerpen
Belgium
Kostprijs € 7 euro voor niet leden

Normale prijs: € 7

Studenten: € 5

Type Open voor iedereen
Extra informatie

Lezing van 19u30 tot 21u, onthaal vanaf 19u15, aansluitend receptie

Bij annulatie door niet-leden minder dan 2 werkdagen voor de activiteit, blijft het volledige bedrag verschuldigd. U kan zich wel steeds laten vervangen door een andere deelnemer.

De niet-leden kunnen eveneens broodjes bestellen. In dit geval is de prijs van de broodjes inbegrepen in het inschrijvingsbedrag.