VOV-Pitstop: Hoe leren met corona?

VOV-Activiteiten VOV-Pitstops
21 01
Label Pitstop

We spreiden deze Pitstop weer over twee dagen: donderdag namiddag 21 januari en vrijdag voormiddag 22 januari. Na inschrijving kies je zelf bij welke sessies je aansluit.

Op het programma:

"De coronacrisis heeft het belang van opleiding en het versterken van competenties in de verf gezet. 2021 moet het jaar van de opleiding worden," zo luidt het in het persbericht van de Vlaamse regering en de sociale partners, die op 14 december het akkoord 'Alle hens aan dek' presenteerden. Ondervoorzitter van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Ann Vermorgen trapt deze Pitstop én het werkjaar van VOV af met een korte toelichting van dit plan en de bsluiten die hierin zijn genomen rond leren en ontwikkelen.

Prof. Tim Vantilborgh (VUB) deed in samenwerking met VOCAP recent onderzoek naar telewerk tijdens de coronacrisis. “Er is veel dat we al wisten, maar corona heeft toch tot nieuwe inzichten geleid.” Niet alleen is de werk-privébalans moeilijk te bewaken en missen we structuur, ook zijn veel mensen méér gaan werken, terwijl ze een grotere mentale afstand tot het werk en minder intrinsieke motivatie ervaren. “Het cynisme groeit. En groeiend cynisme is een voorbode voor burn-out.” Net als Prof. Kathleen Vangronsvelt bij het onderzoek van AMS rond menselijk kapitaal tijdens corona opmerkte, pleit Vantilborgh voor meer aandacht voor het expliciteren en afstemmen van verwachtingen rond de taak. Daarnaast is er in zijn visie ook veel ruimte voor verbetering als het gaat om het effectief leiden van en werken in virtuele teams. “Hierover is veel onderzoek gedaan, waarmee organisaties nu snel stappen zouden kunnen zetten.” In deze keynote gaat Prof. Vantilborgh verder in op deze aanbevelingen uit de wetenschappelijke literatuur. 

"Had je me ooit gezegd dat we zo'n cursus van drie dagen zouden uitwerken, dan had ik je nooit geloofd," dixit topdokter Elisabeth De Waele van UZ Brussel in de pers. En toch zijn Kim Adriansens en zijn collega erin geslaagd om tijdens corona onder hoge druk opleiding te organiseren om artsen met heel andere specialisaties inzetbaar te maken op Intensieve Zorg. Tijdens de Pitstop komt hij op donderdag deze praktijkcase rond reskilling brengen. 

De werkbaarheidscijfer van Vlaamse werknemers en zelfstandige ondernemers vielen in 2019 nog flink tegen. Waar de leerkansen groeien, nemen de andere factoren van werkbaar werk af. Vooral werkstress (bij werknemers) en de balans werk/privé (bij zelfstandigen) maken het ons moeilijk. We kunnen voorlopig alleen maar raden wat corona voor deze evolutie heeft betekend. Om aan de uitdagingen tegemoet te komen heeft de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) als trekker van het Actieplan Werkbaar Werk een coronatoolbox beschikbaar gesteld. Brigitte Lauwers van SERV gaat op deze Pitstop op twee tools nader in: het EHBBO Zakboekje voor burnoutpreventie en de fleximatrix, die ons kan helpen duidelijk te krijgen wat we van wie in onze organisatie mogen verwachten in de coronacontext en zo samenwerking online soepeler te laten verlopen.

Stephanie Haegemans en Liesa Molenaers van AG Insurance vertellen over de manier waarop zij binnen hun bedrijf de toepassing Workplace (Facebook voor de werkvloer) gebruiken voor L&D. Workplace werd binnen AG uitgerold in januari, achteraf een uitstekend moment. Tijdens corona is het al een goed instrument gebleken voor communicatie en verbinding tussen werknemers, nu is het de uitdaging het ook te gaan gebruiken voor samenwerken en voor leren. Stephanie en Liesa zullen laten zien hoe ze Workplace gebruiken voor learning triggers, voor uitwisseling na trainingen én als ondersteuning tijdens belangrijke momenten zoals de evaluatiecyclus. 


Partners

Programma

donderdag 21 januari 2021

13:30 - 13:35 Welkom door Margot Delleman, VOV
13:35 - 13:45 Openingswoord door Ann Vermorgen, ondervoorzitter SERV
13:45 - 14:45 Wetenschappelijke keynote Prof. Tim Vantilborgh
14:45 - 14:55 Pauze
14:55 - 15:35 Verbindingsoefening
15:40 - 16:40 Sessie UZ Brussel + uitwisseling
16:40 - 16:45 Dagafsluiting door VOV

vrijdag 22 januari 2021

09:30 - 09:35 Welkom door VOV
09:35 - 10:35 Sessie SERV + uitwisseling
10:35 - 10:50 Pauze
10:50 - 11:50 Sessie AG Insurance + uitwisseling
11:50 - 12:00 Afsluiting door VOV

Praktische info

Locatie Online
Adres Online

Kostprijs

€ Gratis voor VOV-leden

€ 250 voor niet leden: stuur een mailtje (met facturatiegegevens) naar info@vov.be en we maken je inschrijving in orde.

Leden van PMClub en VOCAP betalen 125€ (gelieve voor inschrijving te mailen naar info@vov.be). 

Bij inschrijving rekenen we natuurlijk op je aanwezigheid.

Kan je er toch niet bij zijn, graag een seintje vóór maandag 18 januari (12u).

Annuleer je later, dan ben je (als niet-lid en lid) het bedrag van €250 verschuldigd.

Type Open voor iedereen
Extra informatie

We spreiden deze Pitstop weer over twee dagen: donderdag namiddag 21 januari en vrijdag voormiddag 22 januari. Na inschrijving krijg je kort tevoren links voor de twee dagen en kies je zelf bij welke sessies je aansluit.

Coördinatoren