Zelfdeterminatie en autonome motivatie als basis voor een optimaal HRM

Partneractiviteiten
29 05
Motivation

De kwantiteit en kwaliteit van motivatie zijn twee aparte zaken. Het is niet alleen belangrijk te weten hoeveel, maar ook welk type motivatie iemand heeft: terwijl de ene werknemer zijn best doet om te voldoen aan de hoge verwachtingen van zijn chef, is de andere sterk gemotiveerd omdat hij gepassioneerd is door zijn werk.

Dat inzicht komt uit de ‘Zelf-Determinatie theorie’, die ontwikkeld werd door Deci & Ryan.

Deze theorie stelt dat ‘meer’ motivatie niet noodzakelijk tot betere uitkomsten leidt als de motivatie van een lage kwaliteit is, dit wil zeggen als de motivatie eerder ‘gecontroleerd’ in plaats van ‘autonoom’ is. 

Enkele opvallende cijfers in dat verband: 

  • Autonoom gemotiveerde werknemers (zij die hun job leuk, interessant, waardevol of zinvol vinden) willen vier jaar langer werken dan werknemers die niet autonoom gemotiveerd zijn.  
  • Werknemers die enkel werken omdat het moet (van zichzelf of anderen), tellen dubbel zoveel langdurig afwezigen: 22% is 21 dagen of meer afwezig, versus 10% bij hun collega’s.  
  • De werkende Belg werkt steeds minder ‘omdat hij dit zelf wil’ en steeds meer omdat ‘hij moet’. Zijn autonome motivatie is sinds 2009 met 7% gedaald!
  • Hoe meer autonome motivatie, hoe lager het risico op burn-out. (49% vs 7%) 

De boodschap naar organisaties is heel eenvoudig: focus op ABC, autonomie, verbondenheid en competentie.

HRM-praktijken die rechtstreeks inspelen op de bevrediging van drie basisbehoeften, verhogen direct de goede 'autonome' motivatie en verlagen daardoor het absenteïsme, burn-out- cijfers, stress en verhogen de productiviteit… En dat kun je doen via drie niveaus: jouw organisatiebeleid, jouw leidinggevenden en de jobs zelf.

Tijdens deze VOCAP-activiteit geeft Hermina concrete tips hoe je het beste haalt uit je medewerkers 

Per basisbehoefte wordt concreet aangegeven welke acties je als organisatie kunt ondernemen. 

Als dat niet mooi meegenomen is! … Spoedig inschrijven voor deze beloftevolle VOCAP-activiteit is dus de boodschap.

Naar de website van VOCAP met alle informatie.

Partners

Praktische info

Locatie Park Inn by Radisson Leuven (https://www.parkinn.com/hotel-leuven?facilitatorId=CSOSEO&csref=org_gmb_pd_en_sn_ho_ZGKPD)
Adres Martelarenlaan 36
3010 Leuven
Belgium
Kostprijs € 80 euro voor VOV-leden
€ 120 euro voor niet leden

Gratis voor VOCAP-leden en studenten (studenten die een broodje wensen, betalen vooraf € 2,50)

120,00 voor niet-leden

€ 80,00 voor leden BFP, PMC, VOV

Bij annulering door niet-leden minder dan 2 werkdagen voor de activiteit, blijft het volledige bedrag verschuldigd. U kan zich wel steeds laten vervangen door een andere deelnemer.

De niet-leden kunnen eveneens broodjes bestellen. In dit geval is de prijs van de broodjes inbegrepen in het inschrijvingsbedrag.

Type Open voor iedereen