Testimonials

Kristien
Kristien Rogier Trainer/ executive coach

De Coronacrisis creëert voor heel veel aanbieders van L&D een grote terugval van opdrachten (geannuleerd, uitgesteld, omgezet naar een ander programma). Iets waarover we ons allemaal moeten bezinnen hoe hier een antwoord op te bieden en continuïteit te verzekeren.

VOV heeft mee het initiatief genomen om duidelijkheid te krijgen rond wat de gevolgen en maatregelen zijn voor de sector. Aan de hand van herhaalde bevragingen brengt de VOV ook in kaart hoe bedrijven enerzijds en aanbieders anderzijds deze situatie ervaren en ermee omgaan. Samen met sectorpartners Epsilon, Stiùmulearning en Federgon reikt VOV een hand naar de vele L&D organisaties om ook na te denken over hoe we deze crisis samen kunnen overwinnen met zo weinig mogelijk colateral dammage.

Voor L&D organisaties is het goed en geruststellend dat ze niet alleen staan in deze moeilijke periode.