I-Talent-O

Elke medewerker heeft talenten, alleen is het een kwestie van die aan te boren. In dit afgesloten ESF project probeerden we een inspiratiebron te zijn voor wie in zijn/haar organisatie aan de slag wilde gaan met de talenten van haar medewerkers.

In een continue dialoog met de medewerkers wordt een match gemaakt tussen enerzijds de doelstellingen, visie en missie van de organisatie en anderzijds waar medewerkers echt goed in zijn en wat ze echt graag doen. Dat leidt tot tal van voordelen zowel voor de medewerkers als de organisatie.

Via de helaas sterk verouderde en daarom niet meer beschikbare website hielp I-Talent-O dankzij een aantal tools organisaties de (verborgen) talenten van medewerkers te ontdekken, activeren en in te zetten.

Reacties van deelnemers van de lerende netwerken

  • Naar boven halen wat in elk van ons al zit, was het belangrijkste succes. Het hoeft niet altijd wereldschokkend te zijn.
  • Het project had op dit moment in de eerste plaats een verhoogde bewustwording tot doel van ons interne team. Van hieruit kunnen we verder om talentacties uit te bouwen.
  • Gepassioneerde medewerkers zijn medewerkers die dagelijks dat kunnen doen wat ze graag doen en waar ze goed in zijn. Coachen op passie is coachen op talenten.
  • Leidinggevenden hebben bij ons ingezien dat het niet “vies” is om over ambities/dromen van medewerkers te praten met hen. Integendeel: zo krijgen ze zinvolle informatie en de nodige kennis om daar ook iets mee te doen. Mensen inzetten op hun sterktes zorgt er bijvoorbeeld voor dat veel issues uit zichzelf verdwijnen.
  • We zijn gestart met alle kleine succesverhalen in de organisatie op te sporen die “ruiken naar talent”. Ik verwacht dat het naar boven halen van die successen en die in de kijker zetten, aanstekelijk zal werken om meer van die zaken te doen. Op termijn zal de vraag vanuit de organisatie onvermijdelijk komen om ook te evolueren naar een talentbeleid.
  • Tijdens de eerste sessie kreeg ik een duidelijk beeld van hoe talentmanagement kan werken in een organisatie. Niet hoogdravend of academisch, maar praktisch.

Promotor: KHLim Quadri, nu onder UCLL.
Vragen over dit project? Mail naar info@vov.be of +32 (0)3 454.59.70.