Learning in Facilitated Teams (LIFT)

Project in het kader van ESF Transnationaal 2, oproep 357, nr. 6274

https://www.ucll.be/sites/default/files/documents/quadri/quadri.png         https://www.ucll.be/sites/default/files/documents/quadri/esf_small.png

LOGO_ZB_Kleur_XS_RGB.jpg#asset:55228

Partners:

UCLL (expertisecentrum Education & Develoment),
Artevelde Hogeschool,
VOV,
Dobre Kadry (Wroclaw Polen)

Duur: 01/04/2017 – 31/12/2019

LIFT neemt het vroegere BLITS-project als vertrekbasis (hier was VOV ook partner), een leermethodiek die haar succes in vele projecten reeds bewezen heeft (www.blits-teamleren.be). Life Long Learning maakt vandaag deel uit van elke menselijke loopbaan. De wereld en onze werkomgeving in het bijzonder veranderen in een razend tempo, en vereisen steeds weer nieuwe competenties. De nood aan efficiënte en effectieve aanpakken om deze kennis te delen en klaar te staan voor de golf aan innovaties en veranderingen is groot.

In het LIFT-project willen we de BLITS-leeraanpak verfijnen en beter omkaderen. Van een efficiënte leermethodiek willen we groeien naar een instrument dat teams in organisaties en bedrijven sensibiliseert en klaarmaakt voor innovatie en verandering, een tool die vanuit een leerbekommernis vragen en problemen aanpakt, en bottom up én duurzaam oplost. Maar ook een aanpak waarbij de individuele groei van de teamleden centraal staat, gebaseerd op 21ste eeuwse competenties. Op deze wijze kan LIFT van een leeraanpak met grote borgingsgarantie uitgroeien tot een in een organisatie breed toe te passen instrument, dat als in een automatische reflex in allerlei contexten kan worden aangewend. Een tool die in het bijzonder nuttig kan zijn in het streven naar werkbaar werk, naar grotere betrokkenheid en motivatie, en vooral naar sterkere medewerkers in veranderingsprocessen. Onze partners Artevelde Hogeschool en UCLL brengen de nodige expertise in. Onze Poolse partner Dobre Kadry uit Wroclaw werken in communicatie met de Vlaamse partners eveneens een LiFT-concept uit, conform met de Poolse bedrijfscultuur. De uitwisseling van aanpakken, tools en ervaringen werkt wederzijds verrijkend.

LIFT zal gedurende 1,5 jaar worden uitgewerkt door een aantal experten, en uitgetest worden in 5 bedrijven en organisaties. Bij validering van de eindtool (een verder uitgewerkte manual en bijhorende website) in juni 2019, volgt nog een half jaar intensieve disseminatie.

Contactpersonen:

 • Vlaamse projectcoördinatie:
 • Experten:
  • Stefan Delen, Philip Potargent (UCLL)
  • Vicky Cauwels, Sofie Vastmans (Artvelde Hogeschool)
  • Joris Vandersteene (VOV), tot sept 2018
  • Dobre Kadry (Polen) dr. Dorota Kwiatkowska (projectleiding)
  • Sywie Wrona, Piotr Ciotucha (Wroclaw Universiteit)
  • dr. Bolek Rajman (tolken), Zeneta Jaworska (administratie)

Gefinancierd door ESF Transnationaal en het Vlaams Co-Financieringsfonds.