LiFT vindt gedragen antwoorden op verandervragen in jouw organisatie of bedrijf

De wereld en onze werkomgeving in het bijzonder veranderen in een razend tempo. Organisaties staan voortdurend voor veranderingsprocessen. Levenslang leren begint deel uit te maken van elke carrière. Dit is niet evident voor werkgevers en werknemers. De nood aan efficiënte en effectieve aanpakken om verandering soepel te laten verlopen, kennis te delen en werknemers te sterken in hun ontwikkeling is groot. LiFT biedt een antwoord.

UCLL, Artevelde Hogeschool, Dobre Kadry (Polen) en VOV lerend netwerk sloegen de handen in elkaar en ontwikkelden een instrument waarmee organisaties zelf verandervraagstukken kunnen aanpakken. Het resultaat: de LiFT-methode, Learning in Facilitated Teams. Na een LiFT-traject volgt een gedragen antwoord waar de organisatie mee voort kan én voelen werknemers zich gesterkt om actief deel te nemen aan verandering en innovatie. In veel gevallen hebben ze iets gedaan dat volledig buiten hun normale takenpakket ligt, waardoor ze iets nieuws hebben geleerd waar ze in hun verdere loopbaan van kunnen profiteren.

In 8 afgebakende stappen naar een oplossing

Het werkt als volgt: de opdrachtgever (eigenaar van een bedrijf, coördinator van een team, HR manager, …) ziet een concrete uitdaging in zijn organisatie. Dit kan bv. gaan om een fusie van verschillende teams, de invoering van een nieuw softwarepakket, de verbetering van een intern kwaliteitsmodel, of een moeilijke leervraag. Om van die uitdaging naar een beproefde oplossing  met meerwaarde te komen, duidt hij een heterogeen team van 5 tot 8 mensen aan in de organisatie, en zoekt een facilitator. Deze laatste ontvangt de LiFT handleiding en ondersteunende tools. Hiermee leidt de facilitator een traject gespreid over 3 maanden dat opgedeeld is in verschillende stappen, waaronder herformulering van het probleem, bedenken van oplossingen, testen, evalueren, terugkoppelen en laten zien. De opdrachtgever en medewerkers worden op de hoogte gebracht van het verloop. Borging van het resultaat wordt zo al vroeg in het proces én na afloop van LiFT gestimuleerd.

Indien de facilitator meer achtergrond en begeleiding bij dit pakket nodig heeft, kan hij de opleiding volgen door UCLL en Arteveldehogeschool ingericht. Voor 2019 zijn deze opleidingen gratis (zie beneden).

Een kans voor persoonlijke groei

Samen met een team een uniek antwoord ontwikkelen op een uitdaging, biedt een mooie kans en context voor individuele groei. Teamleden worden zich bewust van hun eigen groei in toekomstgerichte competenties (groeivelden). Ze hebben - haast onbewust - kennis opgedaan van een aantal 'technieken': gesprekstechnieken, onderzoeksmethodes, teamwerk, analyseren en synthetiseren, vergadertechnieken (zogenaamde ‘competenties van de XXIste eeuw’) en natuurlijk ook kennis over technische aspecten van de uitdaging zelf. Teamleden willen zich vaak meer verdiepen in één of meerdere aspecten, die ten goede kunnen komen van de organisatie. Tijdens medewerkersgesprekken kan dit worden opgenomen en bijvoorbeeld met opfrissingsmomenten of bijkomende opleiding worden verfijnd.

ESF: levenslang leren, werkbaar werk

LiFT is in april 2017 van start gegaan met een financiering van ESF, het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams Hefboomfonds. De methode werd uitgewerkt tot een zelfstudiepakket en succesvol getest in verschillende organisaties, waaronder CenterParcs, kinderdagverblijf Elmer en de Vleugels, een ondersteuningscentrum voor mensen met een beperking, het kunststof verwerkend bedrijf Engels en callcenter Callexcel. LiFT is vertrokken vanuit de resultaten van het project BLITS (uitgevoerd door dezelfde partners), dat zijn waarde voor teams al heeft bewezen. LiFT heeft binnen organisaties het potentieel om van een effectieve leeraanpak met grote borgingsgarantie uit te groeien tot een breed toe te passen instrument, dat als een automatische reflex in allerlei contexten kan worden aangewend. Bottom-up en duurzaam. 

Het ESF traject van LiFT wordt eind 2019 afgesloten met een aantal gratis trainingen voor facilitatoren. Tijdens deze opleiding zullen de kandidaat-facilitatoren op een interactieve en ervaringsgerichte manier opgeleid worden om het LiFT-traject binnen jouw organisatie in goede banen te leiden. Ook daarna kunnen organisaties nog gebruik maken van deze training. Raadpleeg onze website of neem contact met ons  voor data en tarieven in 2020.

Het door ESF gevalideerde product is terug te vinden op https://www.learninginfacilitatedteams.be/

Project in het kader van ESF Transnationaal 2, oproep 357, nr. 6274

Partners:

UCLL (expertisecentrum Education & Develoment), Artevelde Hogeschool, VOV, Dobre Kadry (Wroclaw Polen)

Duur: 01/04/2017 – 31/12/2019

Contactpersonen:


Gefinancierd door ESF Transnationaal en het Vlaams Co-Financieringsfonds.