Organisatie van de toekomst

In dit project ondersteunde VOV bedrijfsleiders en HR-professionals in het bouwen aan de organisatie van de toekomst. Daarin kregen we de steun van ESF om dit laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen verder uit te bouwen.

Het ESF-project 'Organisatie van de toekomst' werd goedgekeurd en loopt van 1 oktober 2012 tem. 31 maart 2014. VOV lerend netwerk was promotor, maar we werkten uitgebreid samen met verschillende sectororganisaties (Partners: Logos, SFTL, Hout) en een KMO Multi.

Met dit project wilden we bedrijfsleiders, leidinggevenden en HR-professionals uit bedrijven helpen om de brede realiteit en toekomst te vertalen naar acties die men kon opzetten om in te grijpen en verder in te spelen op die toekomst, om zich er op voor te bereiden. Organisaties die transformeren naar de ‘Organisatie van de toekomst’, moeten ook transformeren op sociaal en menselijk vlak. In tegenstelling tot bij technologische innovatie, stelden we hier de mens in het centrum van de vernieuwing.

We ontwikkelden twee erg laagdrempelige en activerende instrumenten:

Interactieve belevingsworkshop “De organisatie van de toekomst”


Het ging hier om een vorm van interactief theater / business game waarin bedrijfsleiders, leidinggevenden en HR-professionals van bedrijven (vooral KMO’s) mee participeerden in de organisatie van de toekomst en zo ervoeren ze welke invloeden op hen af komen en hoe ze daarop kunnen inspelen. Door hun hoog realiteitsgehalte leerden deelnemers invloeden die op hen afkomen vertalen in interventies op menselijk vlak. Deze workshops werden opgezet in samenwerking met en op maat van sectororganisaties.

Mobiele website “De organisatie van de toekomst”

Het ging om een echte ‘toolset’ voor managers, leidinggevenden, HR-professionals om aan de slag te gaan met sociale transformatie. Ook hier stonden laagdrempeligheid en gebruiksvriendelijkheid centraal in een actueel en up-to-date formaat dat toeliet om 24/7 toegang te hebben tot een soort handboek voor innovatieve praktijken op vlak van sociale transformatie.

(Deze mobiele website is ondertussen sterk verouderd en daarom helaas niet meer beschikbaar).

Heb je hier verder nog vragen over?

Neem even contact met ons op via info@vov.be – +32 (0)3 454.59.70.