PILIP

‘Putting Informal Learning into Practice’ was een Leonardo Da Vinci project, gevoerd tussen 12 internationale partners.

De doelstelling van het project was bestaande informatie en kennis op het gebied van informeel leren te verzamelen en om te zetten naar praktische instrumenten om middels informeel leren een ‘leven lang leren’ te bevorderen. Dit versterkt de kwaliteit van informeel leren en zorgt voor verbetering van de competenties, employability, mobiliteit en eigenwaarde van de betrokken werknemers. Het project richt zich primair op het verbeteren van leeromstandigheden van laaggeschoolde werknemers in productieomgevingen, maar de uitkomsten kunnen nuttig zijn voor iedere organisatie die informeel leren wil stimuleren.

Afgesloten Leonardo da Vinci project
Promotor: CLR Werkt