Team

De dagelijkse werking van VOV wordt in goede banen geleid door het VOV-team. De teamleden organiseren en coördineren de activiteiten en zijn een eerste inhoudelijk aanspreekpunt voor leden.

De Algemene Vergadering bepaalt de strategie van VOV en keurt de jaarlijkse begroting goed. Zij heeft beslissingsbevoegdheid.

Leden Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt samengesteld uit leden van de Algemene Vergadering. Zij sturen de dagelijkse werking en geven concreet uitwerking aan de beleidslijnen van VOV.

Voorzitter Peter Mortier
Ondervoorzitter Corinne Reynders
Secretaris Geert Nijs
PenningmeesterElke Wambacq
Bestuurder
Marina Coveliers
Bestuurder
Mathias Vermeulen
Bestuurder Matthias Nauwelaers
Bestuurder Winnie Valbracht
Bestuurder Joris Vandersteene