Team

De dagelijkse werking van VOV wordt in goede banen geleid door het VOV-team. De teamleden organiseren en coördineren de activiteiten en zijn een eerste inhoudelijk aanspreekpunt voor leden.